Tõhus juht

Autor: Mark Horstman

Ilmumisaeg: 20.10.2017

Kirjastus: AS Äripäev

Lehekülgi: 208

Amazoni 2016. aasta parima äri- ja juhtimisraamatu nominent.

Tegu on ülipraktilise käsiraamatuga, mis annab iga juhtimistasandi jaoks vajalikke näpunäiteid. Raamatu autor on maailmas enim kuulatud äritaskuhäälingu ja koolitusettevõtte Manger Tools juht, kes on selle raamatu tarvis destilleerinud oma 25aastase ärikoolitaja kogemuse selgeteks ja tõhusateks sammudeks.

Tõhus juht on see, kes saavutab häid tulemusi ja hoiab oma inimesi. Juht ei tohi juhirolli võtmist vältida, ta ei saa olla oma alluvatele sõber ega meeskonnas teistega võrdne liige. Aga kuidas jõuda selleni, et teie meeskond annaks oma maksimumi ja oleks seejuures rahul? Palju on räägitud, et hea juht annab alluvatele rohkesti tagasisidet ja oskab tööd delegeerida. Kuidas aga anda tagasisidet nii, et see ei nörritaks, vaid õhutaks paremini tegutsema? Mida teha, kui tahate tööd delegeerida, aga alluv ütleb, et tal pole aega lisatööd võtta?

Kõigile neile küsimustele annab Mark Horstmani raamat konkreetsed ja praktikas palju kordi läbi proovitud lahendused. Tema neli peamist soovitust on: õppige oma inimesi tundma, rääkige töö tulemuslikkusest, nõudke rohkem ja suunake tööd allapoole. Juhtnöörid, kuidas seda täpselt teha, leiab raamatust.

Enamik juhtimisraamatuid on kirjutatud pigem suurte firmade kõrgema tasandi juhtidele, kuid see on nimelt suunatud iga tasandi juhtidele – selles antakse kätte juhi käitumise kondikava, mida saab kujundada iga meeskonna vajadustele vastavaks.

Vaata näidislehekülgi ›

Hind klubis: 30.50 € Hind poes: 38.50 €

Tõhus juht

Sissejuhatus. Kellele see raamat on mõeldud, millest see räägib ja miks?          11 Firmast Manager Tools      14 Märkus andmete kohta      15 Märkus soo kohta               16
 1. Mida tähendab tõhus juht? 17 Teie esimene kohustus juhina on saavutada tulemusi 18 Teie teine kohustus juhina on hoida oma inimesi       20 Tõhus juht on see, kes saavutab tulemusi ja hoiab oma inimesi             20
 2. Neli määrava tähtsusega käitumist 23 Esimene määrava tähtsusega käitumine: õppige oma inimesi tundma 24 Teine määrava tähtsusega käitumine: rääkige töö tulemuslikkusest       33 Kolmas määrava tähtsusega käitumine: nõudke rohkem         36 Neljas määrava tähtsusega käitumine: suunake tööd allapoole              38
 3. Õpetatavad ja jätkusuutlikud meetodid 41
 4. Tundke oma inimesi – neljasilmakoosolekud 53 Ajakavas paika pandud 53 Iga nädal               59 30minutiline koosolek        63 Iga alluvaga          65 Juht teeb märkmeid           67 Kus neljasilmakoosolekuid pidada?               71
 5. Neljasilmakoosolekute kohta esitatavad tavalised küsimused ja vastuväited 75 Vastuseisu kõige tavalisemad vormid  75 Liiga palju või liiga vähe rääkimine 87 Vastuseis märkmete tegemisele       96 Kas neljasilmakoosolekuid saab pidada ka telefoni teel?          98 Kas ma võin oma alluvatega sõber olla?       103 Kas ma projektijuhina võin neljasilmakoosolekuid teha?         111
 6. Kuidas neljasilmakoosolekutega alustada 117 Valige kalendris aeg  117 Saatke e-kirja teel neljasilmakoosoleku kutse             118 Jätke ruumi võimalikeks lähitulevikus toimuvateks muutusteks              119 Tutvustage neljasilmakoosolekute eesmärki, põhireegleid ja päevakorda üldkoosolekul                 119 Vastake küsimustele           120 Ärge võtke 12 nädala jooksul muid uuendusi käsile  120 Ärge kiirustage tagasisidet andma! 120 Ärge kiirustage negatiivset tagasisidet andma             121
 7. Rääkige töö tulemuslikkusest – tagasiside 123 Soosige edaspidist tõhusat käitumist 128 Millal peaksin tagasisidet andma?   141
 8. Tagasiside kohta esitatavad tavalised küsimused ja vastuväited 147 Kuidas see kõlab? 147 Viimane lihv: süsteemne tagasiside               153
 9. Kuidas alustada tagasiside andmist 161 Teatage oma kavatsusest personali nädalakoosolekul 161 Lisage ajakavasse 30 minutit teavitamiseks 162 Kasutage meie materjale    162 Tutvustage tagasiside eesmärki       162 Tutvustage üksipulgi kõiki tagasisidemudeli samme  163 Andke kaheksa nädalat ainult positiivset tagasisidet  163 Lisage negatiivne tagasiside kaheksa nädala pärast    164 Jääge võimalikult positiivseks          165
 10. Nõudke rohkem – juhendamine 167 Esimene samm: seadke üheskoos eesmärk 169 Teine samm: leidke üheskoos ajurünnaku käigus ressursid    172 Kolmas samm: looge üheskoos plaan             174 Neljas samm: alluv tegutseb plaani järgi ja annab aru               180
 11. Kuidas alustada juhendamist 183
 12. Lükake tööd allapoole – delegeerimine 185 Miks on delegeerimine hea lahendus – delegeerimise kaskaad  187 Kuidas delegeerida – Manager Toolsi delegeerimise mudel    193
 13. Delegeerimise kohta esitatavad tavalised küsimused ja vastuväited 199 Mida te peaksite delegeerima? 199 Mis siis, kui alluv vastab delegeerimispalvetele kogu aeg eitavalt?         200 14. Kuidas delegeerimist alustada 203
Järelsõna                           205

Tõhus juht

Taavi Veskimägi
Elering ASi juhatuse esimees

Juhtimine pole valitutele, hea juhtimine on omandatav

Töö võib muutuda. Juhile pandavad ootused ei muutu. Juhi mõõdupuu on tulemus. Raamat „Tõhus juht“ pakub tööriistakasti soovitud tulemuste saavutamiseks. Mark Horstmani tööriistakasti kasutades suudab meist igaüks teha õigeid asju õigesti ja saavutada tulemusi. Ning mitte ühe korra, juhuslikult, vaid järjepidevalt edu korrates.

 

Ärge arvake, et inimesed teevad tööd organisatsiooni eesmärkidest lähtudes, nad töötavad omaenda, egoistlikke eesmärke silmas pidades. Seepärast on juhi esmane ülesanne suuta mõista, miks inimesed hommikul tööle tulevad ja mis hoiab neil sära silmas. Raamatus kirjeldatud meetodeid kasutades saate te selle teada.

 

Hea juhtimine algab mõistmisest, et juhi tegelik töö ongi juhtimine. Mina võtan selles raamatus pakutud mõttemudeli kokku sõnadega: juht ei saavuta tulemusi mitte teiste kaudu, vaid koos teistega. Juhtimine ei seisne selles, mida sina teed. Juhtimine seisneb selles, mille tegemise sa teiste jaoks võimalikuks ja atraktiivseks muudad. Selleks räägi oma inimestega. Usalda neid. Ja mis kõige olulisem, kuula, mida nemad räägivad. Me tunneme juhtidena kohustust ise liiga palju rääkida ja võtame liiga vähe aega aktiivselt kuulata. Raamatus pakutud neljasilmakoosolekute formaat, kus juht esmalt alati kuulab kolleegi ja teeb märkmeid, on hea praktiline käitumisjoonis kuulata enam. Märkmete tegemine näitab, et juht on kohal ja kuulab aktiivselt.

 

Kehv juhtimiskvaliteet jääb ettevõtte kasvule jalgu. Ärge kartke raamatus välja pakutut kohandada oma organisatsiooni eripäradest lähtudes. Juhtimine pole ette antud valemite mõttevaba rakendamine, ja mis tahes meetodite kasutamine konkreetset organisatsiooni konteksti arvestamata on rumalus.

 

Õhutan Eesti keskmise ja väikese suurusega ettevõtete tippjuhte seda raamatut läbi töötama ja rakendama. Just seal on juhtimiskvaliteediga ja selle aluseks oleva juhtimisfilosoofia ning käitumismudelitega kõige enam probleeme ning see takistab nende ettevõtete kasvu. Ja see ei ole ainult nende ettevõtete tragöödia, vaid selle taga on kinni kogu meie ühiskonna heaolu kasv. Selle raamatu lugemine aitab meil seda ületada ja Eesti organisatsioonide juhtimiskvaliteeti parandada.

Veiko Valkiainen
Juhtimiskvaliteedi arendaja, taskuhäälingu „Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis“ eestvedaja

Edu peitub suhetes – tõhusa juhi neli igapäevast juhtimispraktikat

Tegevjuhi ja juhtimiskvaliteedi arendajana olen täheldanud, et mida tugevam oma valdkonna asjatundja juht ise on, seda enam peab ta keskenduma inimsuhete arendamise oskustele, mida juhtimistudengitele koolipingis kahjuks ei õpetata.

 

Mulle on Mark Horstman tuttav oma ülimenuka taskuhäälingu Manager Tools eestvedaja ja kaas­autorina. Nüüd on tema tosin aastat väl­danud ja ligi 1000 saatest koosneva taskuhäälingu palad jõudnud ka juhtimisraamatu „Tõhus juht“ kaante vahele.

 

Mark Horstmani raamatu põhisõnum on, et juhi töö tulemuslikkus oleneb 40% ulatuses sellest, kui hea on tema suhe oma meeskonna liikmetega. Teisisõnu, juhtimisedukus oleneb eelkõige juhi ja tema mees­konna suhete kvaliteedist. Autor väidab veelgi konkreetsemalt, et juht, kes tunneb oma meeskonnaliikmeid ühe standardhälbe jagu paremini kui keskmine juht, saavutab tulemused, mis on kahe standardhälbe võrra paremad kui keskmise juhi tulemused. Suhetes peitub edu.

 

Majanduslik edu oleneb väga palju meeskonna suhete kvaliteedist. Üldiselt ei mõelda inimsuhete majanduslikule mõõtmele, sest suhtekvaliteedi mõiste seostub pigem eraelu suhetega ning sellele äritegevuse kontekstis liiga palju keskenduda justkui poleks paslik. Mark Horstman väidab aga, et ette­võtte majanduslik edu oleneb paljuski just meeskonna suhete kvaliteedist. Suur usaldus ärisuhetes mõjutab meeskonna käekäiku kahtepidi: ühelt poolt suurendavad usalduslikud suhted meeskonna tegutsemiskiirust ja teiselt poolt vähendavad tegevuskulusid.

 

Mark Horstmani juhitööle lähenemine on ülipraktine. Ta keskendub sellele, mille eest juht tegelikult palka saab. Ülikoolis õpitud juhtimisteooriad on väärtuslikud strateegilisel juhtimis­tasandil, kuid raamatus esitatud praktilised käitumisjuhised annavad juhile kindlustunde, kuidas tagada igapäevases tööelus edukas juhtimine. Autor on kaante vahele pannud hulga kohe rakendatavaid nõuandeid ja juhi päriselust võetud näiteid. Tõhusa juhi neli peamist käitumistööriista – tundke oma inimesi, suunake tööd allapoole, olge nõudlik ja rääkige töö tulemuslikkusest – on olemuselt lihtsad ja kergesti omandatavad. Raamatu juhendite ja näpunäidete abil on võimalik samm-sammult kohe oma juhtimiskvaliteeti parandama hakata.

 

Kui uskuda selle raamatu põhiteesi, et ettevõtte peamine konkurentsieelis seisneb meeskonnasuhete hoidmises ja arendamises, siis on suhtekvaliteedi kasvatamine igapäevases juhtimistöös ülekaalukalt kõige tähtsam osa, millele juht peab tulemuste parandamiseks tähelepanu pöörama. Kuidas ja mida selleks iga päev teha – sellest kogu raamat räägibki. Lugege ikka. Soovitan.

 

Raamatuarvustuse autor on võtnud südameasjaks aidata juhtidel ja meeskondadel juhtimiskvaliteedi parandamise kaudu paremaid tulemusi saavutada. Muuhulgas peab ta taskuhäälingut #JuhtimisBlogi “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis”.

Kõik raamatud

Kodukord

1. Äripäeva raamatuklubis ilmub iga kuu (v.a juulis) 1–2 klubiraamatut juhtimise, psühholoogia, müügi, turunduse vms teemal.

2. Kord kuus saadame klubi liikmetele uusi raamatuid tutvustava uudiskirja.

3. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatud kuni 20% poehinnast odavamalt, peale selle teeme muid sooduspakkumisi.

4. Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta. Kui tellite raamatud kulleriga, on tasu 5,40 eurot.

5. Klubiraamatute eest saab tasuda e-arve püsimaksekorraldusega või arve alusel.

6. Kui soovite kuu klubiraamatutest loobuda, teatage sellest hiljemalt 20. kuupäevaks (juunis ja detsembris 15. kuupäevaks). Loobumiskuupäeva tuletame meelde ka SMS-i teel. Teatamata jätmist peame raamatute tellimiseks.

7. Raamatutest loobumisest saate teatada:
a) klubi kodulehel raamatuklubi.aripaev.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17),
c) aadressil [email protected].

8. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatuid osta ka e-raamatuna, klubihinnaga e-raamatu ostmiseks saadame kuu uudiskirjas lingi ja unikaalse sooduskoodi. E-raamatu ostmine ei tühista paberraamatute tellimust.

9. Kui ostate aasta jooksul vähemalt 6 raamatut, saate lisaks kingituseks valida ühe varem ilmunud klubiraamatu.

10. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage [email protected] või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).