Tähenduse teejuhid

Autor: Jordan B. Peterson

Ilmumisaeg: 15.06.2022

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 512

Jordan B. Peterson, kliiniline psühholoog ja Toronto ülikooli professor, alustas Carl Gustav Jungi ja paljude teiste psühholoogia-, filosoofia-, teadus- ning kirjandusmaailma suurkujude mõttekäike sünteesiva „Tähenduse teejuhid“ kirjutamist aastal 1985, et mõista külma sõja taustal viise, kuidas inimene tähendusi konstrueerib.

Nende kolmeteistkümne aasta vältel, mil ta oma raamatu kallal töötas, jõudis Peterson tõdemusele, et ideoloogiatel on narratiivne struktuur ja inimeste emotsionaalne stabiilsus sõltub nende lugude terviklikkusest: hästi üles ehitatud lood on sedavõrd kaasahaaravad, et need koondavad justkui enesestmõistetavalt enda ümber religioosset käitumist ja hoiakuid. Paraku pole aga maailm, mida need lood kirjeldavad, kaugeltki objektiivne: moraalse tõe hülgamine laseb ratsionaliseerida argpükslikku, destruktiivset, mandunud enesekesksust.

Petersoni sõnul on selline vale rajatud eeldusele, et individuaalsuse tragöödia on talumatu, inimkogemus ise on kuri. Et oma hirme taltsutada, võtame indiviididena omaks grupiidentiteedi, mille abil piirata nähtuste tähendust ja muuta vastastikune läbikäimine etteaimatavaks. Kui grupiidentiteet muutub absoluutseks – kui arvatakse, et kõike tuleb kontrollida, kui tundmatut ei tohi enam olemas olla –, suureneb hüppeliselt sotsiaalse agressiooni tõenäolisus.

Peterson leiab, et hoolimata tema piiratusest peab iga inimese tegelikuks eesmärgiks olema püüdlus tähenduse poole: avardada valguse ja teadvuse sfääri. „Suured religioossed müüdid kõnelevad seda, et kui pidevalt tähenduse poole püüelda, vabatahtlikult ja ilma ennast petmata, viib see indiviidi selleni, et ta avastab oma samasuse Jumalaga. See „avaldunud identiteet“ teeb ta võimeliseks elu tragöödiale vastu seisma. Seevastu tähenduse hülgamine taandab inimese tema surelikku nõrkusesse. Iga indiviid, ülesehituselt unikaalne, leiab tähenduse erinevas püüdluses, kui tal on vaprust oma eripära säilitada.“

„Tähenduse eitamine viib aga täieliku samastumiseni grupiga – või intrapsüühilise allakäigu ja dekadentsini. Tähenduse salgamine teeb absolutistliku või allakäinud indiviidi meeleheitlikuks ja nõrgaks. See meeleheide ja nõrkus paneb ta elu vihkama, ning töötama selle laastamise nimel – nii endas kui ka neis, kes teda ümbritsevad.“

 

Peterson kirjutas raamatut „Tähenduse teejuhid“ 15 aastat ning selle lähtekohaks oli külma sõja reaalsus, õudusunenäod tuumasõjast. Tema süvauurimus inimloomusest muutus hüppeliselt aktuaalsemaks 24. veebruaril 2022.

Vene esipropagandist Dmitri Kisseljov küsis Ukraina sõja alguspäevil retooriliselt: „Milleks meile maailm, kui seal pole Venemaad?“

Mis on ideoloogia? Kuidas see toimib? Kuidas saab võimalikuks midagi nii õõvastavat nagu pidev valmisolek tuumasõjaks ehk kogu inimtsivilisatsiooni hävitamiseks? Ja mis paneb inimesi sooritama selliseid võikaid julmusi, millest täna jälle kuuleme? „Tähenduse teejuhid“ on kirglik kaitsekõne õhtumaisele kultuurile. Mitte selle pärast, et see oleks täiuslik, vaid selle pärast, et see on parim, mis meil on.

Mihkel Kunnus
semiootik ja kultuurikriitik

Vaata näidislehekülgi ›

Hind klubis: 30.50 € Hind poes: 38.50 €

Tähenduse teejuhid

Eessõna: Descensus ad Inferos   11 KOGEMUSE TEE JUHID: Objekt ja tähendus   23 TÄHENDUSE TEE JUHID: Kolm analüüsitasandit   41 Normaalne ja revolutsiooniline elu: kaks proosalist pajatust   42 Normaalne elu   45 Revolutsiooniline elu   51 Neuropsühholoogiline funktsioon: vaimu olemus   53 Asjade valents   54 Läbiuurimata territoorium: fenomenoloogia ja neuropsühholoogia   62 Uurimine: fenomenoloogia ja neuropsühholoogia   68 Läbi uuritud territoorium: fenomenoloogia ja neuropsühholoogia   80 Mütoloogiline esitusviis: kogemuse koostisosad   106 Sissejuhatus   108 „Enūma eliš“: narratiivse liigituse ülevaatlik näide   123 Ürgkaose Lohe   149 Suured Emad: pilte tundmatusest ehk läbiuurimata territooriumist   159 Kikerikii   180 Jumalik poeg: tundja, uuriva protsessi kujutised   184 Suur Isa: tuntud või läbi uuritud territooriumi kujutised   193 SELLIAEG JA KULTUURIÕPE: Ühise teejuhi omaksvõtt   219 ANOMAALIA ILMNEMINE: Ühise teejuhi vaidlustamine   235 Sissejuhatus: tuntu paradigmaatiline struktuur   237 Anomaalia erivormid: võõras nähtus, võõras inimene, võõras idee, revolutsiooniline kangelane   247 Võõras nähtus   247 Võõras inimene   250 Võõras idee   252 Revolutsiooniline kangelane   270 Enesepildi teke ja anomaalia alaline surmareostus   281 VAENULIKUD VENNAD: Arhetüüpilised vastused tundmatusele   303 Sissejuhatus: kangelane ja vastane   304 Vastane: esiletõus, areng ja representatsioon   307 Vastane tegutseb: tähenduse teejuhi vabatahtlik vähikäik   318 Vastane tegutseb: kahekümnenda sajandi allegooria   335 Kangelaslik kohanemine: tähenduse teejuhi vabatahtlik rekonstruktsioon   359 Loominguline haigus ja kangelane   360 Alkeemiline protseduur ja tarkade kivi   388 „Materiaalne maailm“ kui arhailine „tundmatuse asuala“   395 Episoodiline representatsioon keskaegse ristirahva hulgas   404 Prima materia   411 Korra kuningas   414 Kaose kuninganna    415 Rännak   418 Konjunktsioon   424 Kokkuvõte: huvi jumalikkus   431 Sissejuhatus   431 Huvi jumalikkus   440   MÄRKUSED   455 KASUTATUD KIR JANDUS   499 ÕIGUSED   511  

Tähenduse teejuhid

Mihkel Kunnus, semiootik ja kultuurikriitik

 

Fraas „iiveldama panevalt aktuaalne“ kerkib mu teadvusse, kui ma mõtlen Jordan Petersoni peateosele „Tähenduse teejuhid“. Kust tuleb see iiveldus? See tuleb metsikutest, tülgastavatest toorustest, mida Venemaa okupatsiooniväed Ukrainas korda saadavad ja moodne tehnoloogia reaalajas vahendab.

 

Jordan B. Peterson alustas selle raamatu kirjutamist 1985. aastal, pühendudes sellele kui kinnisideele üle kümne aasta. Psühholoogilised lähtekohad olid külma sõja reaalsus ja painavad õudusunenäod tuumasõjast. Teisisõnu kõik see, mis taaselustus 24. veebruaril 2022.

 

Mis motiveerib meid korda saatma metsikusi?

 

Peterson otsis vastust küsimusele, mis on ideoloogia. Seda just psühholoogilises mõttes. Mis on see, mis motiveerib inimesi korda saatma selliseid metsikusi, mis toimusid XX sajandi totalitarismides. Miks ja kuidas toimub ideoloogiline seestumine? Kus on selle juured? Kust tuleb vimm, mis on valmis kogu maailma (loe: inimkonna) radioaktiivseks tuhaks põletama? Ehk siis kõik see, mis on taas nii aktuaalne, et ajab iiveldama.

 

„Tähenduse teejuhid“ ei ole lihtne lugemisvara. Selle on kirjutanud maailma tippülikoolide asunik, üks intellektuaalselt nõudlik inimene teistele omasugustele. Selle lähimad sugulased raamaturiiulil on Joseph Campbelli „Tuhandenäoline kangelane“ (ee 2005) ja Erich Neumanni „The Origins and History of Consciousness“. Teemaviited on seega süvapsühholoogia ja võrdlev mütoloogia (Peterson käsitlebki ideoloogiaid kui vaegmüüte).  „Tähenduse teejuhid“ toovad eelnimetatutele juurde (evolutsiooni)psühholoogia hilisemad saavutused. Teiste seas hindab ta kõrgelt neuropsühholoogia suurkuju, Eestist pärit Jaak Pankseppa. Eestlasi peaks aga kõnetama seegi, et ta näitab (lääne lugejaskonnale) natsi- ja kommunismikuritegude sarnasust.

 

Psühholoogiaprofessori pretsedenditu menu

 

Lühitutvustuseks võib veel öelda, et Peterson keskendub tegelikkusele, mitte niivõrd objektiivsele reaalsusele. Viimasega tegelevad eelkõige mitmesuguste mõõteriistadega varustatud täppisteadlased. Inimesed elavad aga tegelikkuses, maailmas kui tegevuspaigas. Ses mõttes on eestikeelne sõna „tegelikkus“ väga tabav.

 

Aktuaalne on Jordan Petersoni peateos ka teises mõttes: see peaks huvi pakkuma kõigile, kes tahavad paremini ja kitsamalt mõista praegusaja vaimu. Eiramatu antropoloogiline fakt on seegi, et Jordan Petersoni sõnum tekitas ühiskonnas pretsedenditu resonantsi: psühholoogiaprofessor tuuritas mööda välja müüdud kontserdisaale nagu rokkstaar. Selle tõusulaine püsivamad jäljed meie kodurannas on Hardo Pajula kinnistatud: kord kuus ilmuv ajaleht Tähenduse Teejuhid, samanimeline loengusari Youtube’is ja raadiosaade Kukus.

 

„Tähenduse teejuhid“ pole kõige parem raamat Jordan B. Petersoniga tutvumiseks (kui just ei olda akadeemiline inimene, filosoofia- või psühholoogiatudeng, siis küll). Alustada võiks ehk tema populaarteadusliku raamatuga „12 elu mängureeglit“.

 

Kui soovid Petersoni mõttemaailma rohkem süüvida, loe Mihkel Kunnus blogipostitusest siit.

Kõik raamatud

Kodukord

1. Äripäeva raamatuklubis ilmub iga kuu (v.a juulis) 1–2 klubiraamatut juhtimise, psühholoogia, müügi, turunduse vms teemal.

2. Kord kuus saadame klubi liikmetele uusi raamatuid tutvustava uudiskirja.

3. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatud kuni 20% poehinnast odavamalt, peale selle teeme muid sooduspakkumisi.

4. Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta. Kui tellite raamatud kulleriga, on tasu 5,40 eurot.

5. Klubiraamatute eest saab tasuda e-arve püsimaksekorraldusega või arve alusel.

6. Kui soovite kuu klubiraamatutest loobuda, teatage sellest hiljemalt 20. kuupäevaks (juunis ja detsembris 15. kuupäevaks). Loobumiskuupäeva tuletame meelde ka SMS-i teel. Teatamata jätmist peame raamatute tellimiseks.

7. Raamatutest loobumisest saate teatada:
a) klubi kodulehel raamatuklubi.aripaev.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17),
c) aadressil [email protected].

8. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatuid osta ka e-raamatuna, klubihinnaga e-raamatu ostmiseks saadame kuu uudiskirjas lingi ja unikaalse sooduskoodi. E-raamatu ostmine ei tühista paberraamatute tellimust.

9. Kui ostate aasta jooksul vähemalt 6 raamatut, saate lisaks kingituseks valida ühe varem ilmunud klubiraamatu.

10. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage [email protected] või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).