Suurte juhtimisteooriate väike käsiraamat

Autor: James McGrath ja Bob Bates

Ilmumisaeg: 2016

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 272

Suurbritannia juhtimisinstituudi (CMI) ja Briti Raamatukogu 2015. aasta parima juhtimisraamatu praktilise juhi kategooria võitja.

See raamat annab kätte parimad juhtimisteooriad ja -mudelid, mida iga juht peaks tundma ja kasutada oskama. Raamatusse on läbi ülitiheda sõela pääsenud ainult need teooriad, mis tegelikus elus on korduvalt oma väärtust tõestanud. Igale teooriale on pühendatud vaid kaks lehekülge ‒ lühidalt ja selgelt on kirjeldatud, milles teooria seisneb, kuidas seda kasutada ja milliseid küsimusi esitada. Paremaks orienteerumiseks on teooriad teemade kaupa rühmitatud: juhtimine, meeskonna moodustamine, motiveerimine, organisatsioonikultuur jne. Neid teooriaid tundes ja mõtestada osates olete juhtimise teemal kaasarääkijana igaühele võrdne partner.

Tuhanded juhid, teadlased ja uurijad on viimased 100 aastat üritanud määratleda, mis teeb juhist hea juhi, ning püüdnud avastada tõhusa juhtimise saladust. Selle tulemuseks on sajad juhtimisteooriad, millest paljud on üksteisega vastuolus. Ainuüksi nende teooriate hulga tõttu on tänapäeval hõivatud juhtidel raske vahet teha, mis on tõeliselt head teooriad ja mis vaid mööduvad moeröögatused. Isegi kui juht mõne suurepärase teooria leiab, ei ole sellega tõenäoliselt kaasas juhendit, kuidas seda teooriat oma töös kasutada.

Ei maksa loota, et üks teooria seletaks toimuvat täielikult või kõlbaks kasutamiseks kõikides olukordades. Ilma teatud hulga oma tegevust mõtestavate juhtimisteooriate ja ideedeta on juht nagu puusepp, kellel on tööriistaks vaid haamer ja kellele seetõttu näib iga probleem naelana. Juhtimises on tegemist inimestega. Inimesed ei ole loogilised. Nad ei ole masinad. Pole võimalik kõigi puhul kasutada üht ja sedasama teooriat ning loota samasugust tulemust. Kui aga juhil on käepärast küllaldane põhimeloodiate pagas, saab igas olukorras improviseerida sobiva muusika.

Käsiraamat on suureks abiks
– kõigile praegustele või tulevastele juhtidele, kellel puudub võimalus juhtimist ülikoolis õppida või kes on ajahädas või kes lihtsalt tahavad teada, mis on kõige paremad ja tähtsamad teooriad ning kuidas neid kasutada;
– neile, kes on küll juhtimist õppinud ja on võib-olla paljude teooriatega tuttavad, aga on hädas sellega, kuidas neid oma töös kasutada.

Vaata näidislehekülgi ›

Hind klubis: 30,50 € Hind poes: 38,50 €

Suurte juhtimisteooriate väike käsiraamat

Sisukord Autoritest Tänusõnad Sissejuhatus Kuidas sellest raamatust enim kasu saada 1. KUIDAS INIMESI JUHTIDA SISSEJUHATUS Teooria 1. Fayoli 14 juhtimispõhimõtet. 1. osa – struktuur ja kontroll Teooria 2. Fayoli 14 juhtimispõhimõtet. 2. osa – töösuhted Teooria 3. Taylor ja teaduslik juhtimine Teooria 4. Mayo ning Hawthorne’i eksperimendid Teooria 5. Urwicki kümme juhtimispõhimõtet Teooria 6. Drucker juhtimise funktsioonidest (kroonitud kuningaks) Teooria 7. McGregori X- ja Y-teooria Teooria 8. Petersi ja Watermani juhtimisteooria Teooria 9. Covey väga efektiivse inimese seitse harjumust™ Teooria 10. Juhtimine ringi kõndides Juhtimisteooriatest kokkuvõtteks 2. KUIDAS OLLA MUUTUSTE EESTVEDAJA SISSEJUHATUS Teooria 11. Isiksuseomaduste teooria Teooria 12. Michigani ja Ohio uurimused – põhilise stiili teooria Teooria 13. Blake’i ja Moutoni juhtimisvõrgustik (Leadership Grid®) Teooria 14. Adairi tegevusekeskne eestvedamine Teooria 15. Fiedleri sõltuvusteooria Teooria 16. Hersey ja Blanchardi situatiivse eestvedamise teooria (kroonitud kuningaks) Teooria 17. Burnsi pragmaatilise ehk tehingutel põhineva eestvedamise teooria Teooria 18. Dansereau’, Graeni ja Haga liidri ja alluva vahetussuhte teooria Teooria 19. House’i karismaatilise eestvedamise teooria Teooria 20. Burnsi ümberkujundava eestvedamise teooria Teooria 21. Bass ja ümberkujundava eestvedamise teooria Teooria 22. Bennise ja Nanuse ümberkujundava eestvedamise teooria Eestvedamisteooriate kokkuvõtteks 3. KUIDAS ALLUVAID MOTIVEERIDA SISSEJUHATUS Teooria 23. Maslow’ vajaduste hierarhia Teooria 24. Alderferi eksistentsi, seotuse ja arengu teooria Teooria 25. McClellandi motivatsiooni tõukejõudude teooria Teooria 26. Herzbergi motivatsiooni ja hooldusteooria Teooria 27. Adamsi õigluse teooria Teooria 28. Vroomi ootuste teooria Teooria 29. Hackmani ja Oldhami töö iseloomu teooria Teooria 30. Ernsti OK-lahtrite mudel Teooria 31. Berne’i transaktsionaalse analüüsi teooria (kroonitud kuningaks) Motivatsiooniteooriatest kokkuvõtteks 4. KUIDAS MEESKONDI MOODUSTADA JA JUHTIDA SISSEJUHATUS Teooria 32. Belbini meeskonnarollid Teooria 33. Maccoby mänguriteooria Teooria 34. Likerti juhtimisstiilide teooria Teooria 35. Drexleri/Sibbeti meeskonna soorituse mudel® (Drexler/Sibbet Team Performance Model®) Teooria 36. Homansi rühma kujunemise teooria Teooria 37. Tuckmani rühma arenguetappide mudel (kroonitud kuningaks) Teooria 38. Wheelani rühma arengu integreeritud mudel Teooria 39. Locke’i eesmärkide püstitamise teooria Meeskonnateooriatest kokkuvõtteks 5. KUIDAS ORGANISATSIOONI KULTUURI ANALÜÜSIDA SISSEJUHATUS Teooria 40. Handy organisatsioonikultuuri mudel (kroonitud kuningaks) Teooria 41. Deali ja Kennedy riski ja tagasiside mudel Teooria 42. Morgani organisatsioonimetafoorid Teooria 43. Gravesi kultuurilise eestvedamise teooria Teooria 44. Scheini kolm organisatsioonikultuuri tasandit Teooria 45. Johnsoni ja Scholesi kultuurivõrk Teooria 46. Hofstede kuus organisatsiooni läbivat mõõdet Teooria 47. Hargreaves ja balkaniseerunud (fragmenteerunud) kultuurid Organisatsiooni kultuuri teooriatest kokkuvõtteks 6. KUIDAS JUHTIDA MUUTUSI SISSEJUHATUS Teooria 48. Kübler-Rossi muutuse tsükkel Teooria 49. Shewharti mudel „Planeeri, teosta, kontrolli, parenda” Teooria 50. Lewini ülessulatamise-muutmise- taaskülmutamise mudel Teooria 51. Lewini jõuvälja analüüs Teooria 52. Kotteri kaheksasammuline muutus Teooria 53. Moss Kanter ja muutusemeistrid (kroonitud kuningannaks) Teooria 54. Burke’i-Litwini muutuste taganttõukajad Teooria 55. Egani varjupoole teooria Muutuste juhtimise teooriatest kokkuvõtteks 7. STRATEEGILINE JUHTIMINE SISSEJUHATUS Teooria 56. Johnsoni ja Scholesi seitse strateegilise planeerimise etappi Teooria 57. Ansoffi modernistlik strateegilise juhtimise käsitus Teooria 58. Petersi ja Watermani postmodernistlik strateegilise juhtimise käsitus Teooria 59. Quinn, Hamel ja Prahalad: uus modernistlik käsitus Teooria 60. Bostoni Konsultatsioonirühma maatriksmudel (kroonitud kuningaks) Teooria 61. McKinsey seitsme S-i võrgustiku mudel Teooria 62. Johnsoni, Scholesi ja Wittinghami huvirühmade kaardistamise teooria Teooria 63. Porteri väärtusahela teooria Teooria 64. Porteri viie jõu teooria Teooria 65. SWOT-analüüs Teooria 66. PEST/PESTLE-analüüs Teooria 67. Stsenaariumi kavandamine Strateegilise juhtimise teooriatest kokkuvõtteks 8. KUIDAS KVALITEETI JUHTIDA SISSEJUHATUS Teooria 68. Demingi seitse surmatõbe Teooria 69. Jurani kvaliteeditriloogia Teooria 70. Crosby küpsuseruudustik (kroonitud kuningaks) Teooria 71. Petersi, Watermani ja Austini oivalisusmudel Teooria 72. Ishikawa kalaluudiagramm Teooria 73. Imai kaizen’i viie S-i majapidamisteooria Teooria 74. Võrdlusanalüüsi maatriks Teooria 75. Täiuslikkusmudel Kvaliteedijuhtimise teooriatest kokkuvõtteks 9. KUIDAS KASUTADA AUTORITEETI, VÕIMU JA MÕJU SISSEJUHATUS Teooria 76. Weberi kolmeosaline autoriteedi ehk võimu klassifikatsioon Teooria 77. Frenchi ja Raveni võimu allikate teooria (kroonitud kuningaks) Teooria 78. Mõju allikad Teooria 79. Machiavelli ellujäämisjuhis Teooria 80. Ronsoni psühhopaaditest Autoriteedi, võimu ja mõju teooriatest kokkuvõtteks 10. PARIM ÜLEJÄÄNUST – MITMESUGUSEID SUUREPÄRASEID IDEID JUHTIDELE SISSEJUHATUS Teooria 81. Pareto printsiip (kroonitud kuningaks) Teooria 82. Eisenhoweri printsiip Teooria 83. Thomase ja Kilmanni konfliktilahendamismudel Teooria 84. Grinderi ja Bandleri neurolingvistilise programmeerimise (NLP) filtreerimisteooria Teooria 85. Golemani emotsionaalse intelligentsuse teooria Teooria 86. Boydi OODA-tsükkel Teooria 87. Lufti ja Inghami Johari aknad Teooria 88. SMART-eesmärgid Teooria 89. McNamara eksijäreldus Kokkuvõtteks parima kohta ülejäänust See ainus teooria, mis on kõigist teistest üle, ja miks me selle valisime Kõige lõpuks Lektüüri edasiseks

Suurte juhtimisteooriate väike käsiraamat

Eela Velström
Velström Vallner Tohver OÜ partner, Eesti Personalijuhtimise Ühingu juhatuse liige

Vormilt väike, aga sisult suur

On juba iseenesest lotovõit tõsta ühe käega üles 89 maailma parimat juhtimisteooriat koos kasutusjuhistega! See on tõeliselt universaalne raamat kõigile, kelle huvideringis on olulisel kohal organisatsioonid, inimesed ja koostöö.
Tuleb tunnistada, et ülearu entusiastlikult lühidaks kärbitud teemakäsitlustesse suhtun ma enamasti pigem skeptiliselt. Selle raamatu tekstiosade lühidus on aga omaette väärtus – nii on kiiresti võimalik üles leida see, mille vastu huvi suur, ning kes vaatab üht lugu, avastab asjalikud viited teistele teooriatele ja varsti leiabki end lugemas kogu raamatut.

Inglise huumoriga pikitud vana hõbe
Ilmselt leiavad paljud eelmistel kümnenditel karjääri alustanud juhid sellest raamatust hulga äratundmisrõõmu. Need olid väga intensiivsed aastad ja meil tuli tihtilugu lühikoolituste vormis järele jõuda kogu maailma juhtimispraktika arengule. Siin nad on: tuttavad juhtimistõed, kunagi nii kiiresti omandatud ja ehk isegi autorid unustatud. Kogenud juhtidele on see elamus võrreldav „kordusõppusega” muutunud tingimustes, nagu värskes õhus. Uute köitvate ideede või uuena näivate ammu unustatud vanade tõdede kohta saab ju alati materjali juurde otsida.
Noorte jaoks, kes pole Eestis ise näinud megasuuri tehaseid ega kogenud detailsuseni lihvitud individuaalseid tööprotsesse, võivad mõnedki teooriad tunduda muuseumivitriinide kirjetena. Pole ka ime, kui Fayoli teooria trükist ilmumisest saab käesoleval aastal täpselt 100 aastat ning Taylori teaduslike põhitõdede tutvustamisest on juba enamgi aega möödas. Siiski on see kõik kui vana hõbe, mis valmis ka tänapäevastele juhtimisprobleemidele valgust heitma ja vajab selleks vaid veidi läikima löömist. Eriti just ajaloolisest aspektist, aga mitte ainult, ilmutab ennast veel üks selle raamatu tunnusjoon – hea inglise huumor, mis ei lase isegi juhtimisajaloo vaieldamatute autoriteetide peatükkides kaotada muhedat ja vajaduse korral ka kriitilist tänapäevast vaadet. Kui sirvite raamatut poes ja kahtlete selle ostus, siis heitke pilk vaid ühele leheküljele, 220, ning saate aru, mida ma sellega mõtlen.

Tööjõuturu „uus normaalsus”
Juhtimisteooriate ülevaade on ulatuslik, teooriad hoolikalt valitud ja liigitatud olulisemate juhtimisvaldkondade kaupa. Kui valida autorite kombel üks neist kuningaks, siis minu valik on muutuste juhtimine. Paljud juhid pole veel teadvustanud, et üha jõulisema muutustefooni nii põhjus kui ka tulemus on töötegijate uued ootused, mis tööhõive mustrite ja tehnoloogiate muutudes üha teisenevad. Neile juhtidele soovitan soojalt E. Kübler-Rossi teooriat nr 48, et mõista tööjõuturu „uut normaalsust” ja sellega kohaneda. Enam ei eeldata eluaegse ameti õppimist ega töö leidmist, Y ja Z põlvkonnad isegi ei igatse sellise stabiilsuse järele. Mõte paindlikust töökorraldusest köidab järjest enamaid inimesi. Kindlasti ei kao erialase professionaalsuse olulisus, aga töö, mille tõeline professionaal endale valib, võib varieeruda nii aja, ulatuse, tööandja(te) kui ka asukoha alusel. Selline uut laadi kärgtöö on üha enam „uus normaalsus”, nii nagu kärgpered on tänapäeva ühiskonnas tavaline nähtus. Inimese töökärg on tema enda looming ja eneseteostuse väljendus, tehtavad valikud sageli isiklikud ja väärtuspõhised. Selliste töötajate värbamine, hoidmine ja juhtimine on kõrgem pilotaaž, mis eeldab paindlikku ja kiiret „käikude vahetamist”. See juhtimisteooriate ülevaade on selleks vormilt väike, aga sisult suur käsiraamat.

Ruth Alas
EBSi juhtimisprofessor, juhtimise õppetooli juhataja, juhtimiskonsultant

Millest selles raamatus kirjutatakse?
„Suurte juhtimisteooriate väike käsiraamat” sisaldab 89 tuntumat juhtimisteooriat selliselt, et iga teooria jaoks on kaks lehekülge. Teooria kirjeldus on esimesel leheküljel ja teisel leheküljel on kasutusjuhend. Ainult mõjutamine kui juhi eriti oluline roll on saanud neli lehekülge ruumi. Seega on kõik teooriad antud lühendatud kujul ning sisaldavad ainult kõige olulisemaid juhtimisega seotud tahke. Teooriad on rühmitatud vastavalt juhi ees seisvatele ülesannetele, s.o juhtimise funktsioonidele:
• Kuidas inimesi juhtida?
• Kuidas olla muutuste eestvedaja?
• Kuidas alluvaid motiveerida?
• Kuidas meeskondi moodustada ja juhtida?
• Kuidas organisatsiooni kultuuri analüüsida?
• Kuidas juhtida muutusi?
• Strateegiline juhtimine
• Kuidas kvaliteeti juhtida?
• Kuidas kasutada autoriteeti, võimu ja mõju?
Lisaks on viimasesse peatükki koondatud 9 teooriat pealkirja all „Parim ülejäänust – mitmesuguseid suurepäraseid ideid juhtidele”.

Kuidas raamatust kasu saada?
See raamat peaks olema kõikide juhtide töövahend, mida iga nädala lõpus tehtule hinnangu andmisel ja järgmise nädala tegevuste planeerimisel kasutada. Iga teooria juures oleva ühe lehekülje pikkuse kasutusjuhendi abil on võimalik leida, millises olukorras antud teooria kõige paremini sobib. Juhend sisaldab ka sammsammulisi juhiseid teooria rakendamiseks.
Teooriate kasutusjuhendid sisaldavad ka viiteid teistele raamatus toodud teooriatele. See annab võimaluse katsetada ja kombineerida erinevaid teooriaid. Kui kellelegi tundub, et teooriaid on ühe tegevuse jaoks ikka liiga palju, saab ta võtta iga juhtimistegevuse kohta ainult selle teooria, mille raamatu autorid on selle valdkonna kuningaks krooninud.
„Suurte juhtimisteooriate väikese käsiraamatu” järjekindel kasutamine võimaldab juhil avastada kombinatsiooni, mis arvestab tema organisatsiooni iseärasusi kõige paremini. See omakorda aitab juhil palju paremaid tulemusi saavutada, mis tuleb kasuks tema organisatsioonile ning loob ka tugeva aluse tema enda juhikarjäärile.

Kõik raamatud

Kodukord

1. Äripäeva raamatuklubis ilmub iga kuu (v.a juulis) 1–2 klubiraamatut juhtimise, psühholoogia, müügi, turunduse vms teemal.

2. Kord kuus saadame klubi liikmetele uusi raamatuid tutvustava uudiskirja.

3. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatud kuni 20% poehinnast odavamalt, peale selle teeme muid sooduspakkumisi.

4. Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta. Kui tellite raamatud kulleriga, on tasu 5,40 eurot.

5. Klubiraamatute eest saab tasuda e-arve püsimaksekorraldusega või arve alusel.

6. Kui soovite kuu klubiraamatutest loobuda, teatage sellest hiljemalt 20. kuupäevaks (juunis ja detsembris 15. kuupäevaks). Loobumiskuupäeva tuletame meelde ka SMS-i teel. Teatamata jätmist peame raamatute tellimiseks.

7. Raamatutest loobumisest saate teatada:
a) klubi kodulehel raamatuklubi.aripaev.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17),
c) aadressil [email protected].

8. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatuid osta ka e-raamatuna, klubihinnaga e-raamatu ostmiseks saadame kuu uudiskirjas lingi ja unikaalse sooduskoodi. E-raamatu ostmine ei tühista paberraamatute tellimust.

9. Kui ostate aasta jooksul vähemalt 6 raamatut, saate lisaks kingituseks valida ühe varem ilmunud klubiraamatu.

10. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage [email protected] või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).