Suure juhtimistarkuse väike käsiraamat

Autor: James McGrath

Ilmumisaeg: 20.05.2019

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 256

James McGrathi sulest ilmunud „Suure juhtimistarkuse väike käsiraamat“ on järg tema menukile „Suurte juhtimisteooriate väikene käsiraamat“, mis hinnati aastal 2015 Suurbritannia juhtimisinstituudi ja Briti raamatukogu poolt praktilise juhi kategooria parimaks. Sarnaselt McGrathi eelmisele kogumikule külvab ka selle järg lugeja üle tarkuseteradega, millest enamik teooriaõpikuid vaikivad.

Kogumikus saavad sõna üksnes need, kes teavad, millest nad räägivad. Olgu selleks kasvõi legendaarne investeerimisguru Warren Buffett, kes on kord öelnud: „Töötajat värvates tuleb vaadata tema kolme omadust: siirust, arukust ja usinust. Kui tal esimest ei ole, siis teised kaks toovad sulle üksnes hukatust … Kui palkad kellegi, kes pole siiras, siis tahad pigem, et ta oleks loll ja laisk.“ Kuldsed sõnad, mis võtavad tabavalt kokku viimase üleilmse majanduskriisi, milles mängisid esimest viiulit ütlemata arukad ja motiveeritud, kuid samas uskumatult küünilised pankurid.

Kuid ajatud tsitaadid pole kaugeltki kõik, millega autor lugeja meeli köidab. McGrathi on peatükkidele lisanud ka isiklikke tähelepanekuid, mis aitavad loetut paremini mõista ning argipäeva põimida. Käsiraamatu üheks tugevuseks on seegi, et autor on kuni viimase silbini sümpaatselt konkreetset joont hoidnud. Kulub vaid napp viis minutit, kui sedagi, et tsitaadi tuumast end paari lehekülje abil läbi pureda.

Muu hulgas leiab kaante vahelt vastuseid sellistelegi küsimustele, kuidas:

  • juhtida, planeerida ning arendada oma äri,
  • juhtida iseend ja oma karjääri,
  • juhtida ning motiveerida inimesi,
  • klientidest oma partnerid kujundada.

Tsitaadiraamatust saavad uut hoogu nii need, kelle silmad on juba tippjuhi elu näinud, kui ka need, kes alles plaanivad juhatuse laua taga istet võtta.

Vaata näidislehekülgi ›

Hind klubis: 30.50 € Hind poes: 38.50 €

Suure juhtimistarkuse väike käsiraamat

Autorist, tänuavaldused ............................................................................14 Sissejuhatus, tsitaatide valik .....................................................................15 Mis kasu teil sellest raamatust on? ...........................................................16 Kuidas see raamat on üles ehitatud .........................................................17 Kuidas sellest raamatust kõige rohkem kasu saada ................................18 1. OSA. EDUKA ÄRI JUHTIMINE .............................................................19 Sissejuhatus .............................................................................................21 1. Peter Drucker sellest, miks kliendid on tähtsamad kui kasum (valitud esikümnesse) .............................................................................. 22 2. Jack Walsh konkurentsieelise vajadusest ........................................... 24 3. Marvin Bower sellest, miks organisatsioonis on vaja rohkem sidusust ja vähem hierarhiat ....................................................... 26 4. Harold Geneen sellest, miks raha on kuningas ................................... 28 5. Andrew Carnegie pennide korjamisest ............................................... 30 6. Sam Walton sellest, miks tuleks tavatarkust eirata .............................. 32 7. Jeff Bozos äri laiendamise kahest võimalusest ................................... 36 8. Philip Kotler turgude loomisest ............................................................ 38 9. Laurence J. Peter sellest, miks tõustakse karjääriredelil oma ebakompetentsuse tasandile........................................................... 42 10. Warren Bennis sellest, miks raskustes olevad organisatsioonid vajavad eestvedamist, mitte karmimat juhtimist....................................... 44 Kokkuvõte................................................................................................. 46 2. OSA. ISEENDA JA OMA KARJÄÄRI JUHTIMINE............................... 47 Sissejuhatus............................................................................................. 48 11. Theodore Levitt sellest, kuidas võtta oma karjääri kui äri........................................................................................................ 50 12. Henry Ford oma südame järgimisest................................................. 54 13. Dale Carnegie sellest, kellena inimesed teid näevad ....................... 56 14. Henry Ford enesekindlusest ja eneses kõhklemisest (valitud esikümnesse) .............................................................................. 58 15. Molly Sargent sellest, kuidas investeerida kõige kallimasse varasse – iseendasse............................................................................... 60 16. Andrew Carnegie sellest, miks ei saa kõike ise teha ........................ 62 17. Thomas Alva Edison sellest, miks edu toob visadus, mitte inspiratsioon ................................................................................... 64 18. Bill Watkins sellest, miks ei peaks kunagi juhtkonna arvamust küsima ..................................................................... 66 19. Andrew Carnegie sellest, et karjääri tuleb panustada 100 protsenti oma energiast .................................................................... 68 20. Thomas Alva Edison aja säästmisest ................................................ 70 Kokkuvõte................................................................................................. 72 3. OSA. INIMESTE JA MEESKONDADE JUHTIMINE.............................. 73 Sissejuhatus............................................................................................. 75 21. Charles Handy sellest, milles juhtimine peaks seisnema....................................................................................... 76 22. Peter Drucker ja juhitöö 13 sõnaga ................................................... 78 23. Peter Drucker sellest, kuidas õppida töötama sellega, mis sul on................................................................................................. 80 24. Robert Townsend sellest, kuidas hoida organisatsioon tõhus, elujõuline ja trimmis.................................................................................. 82 25. Warren Buffett sellest, miks trumpab töötajate värbamisel siirus arukuse ja usinuse üle (valitud esikümnesse) .............................................................................. 84 26. Marcus Buckingham juhtidest ja kuldreeglist.................................... 86 27. Theodore Roosevelt sellest, miks mikrojuhtimine on halb..................................................................................................... 88 28. Dee Hock selle kohta, miks tuleks hoida asjad selged ja lihtsad ...................................................................................... 90 29. Alfred P. Sloan erandite kaudu juhtimisest ........................................ 92 30. Jack Welch äri kolme peamise mõõdupuu kohta ............................. 94 31. Ron Dennis nõrgima lüli toetamisest ................................................. 96 32. Zig Ziglar sellest, miks tuleb investeerida töötajate koolitamisse .............................................................................. 98 Kokkuvõte .............................................................................................. 100 4. OSA. JUHTIMINE ...............................................................................101 Sissejuhatus........................................................................................... 103 33. Warren Bennis juhiks saamisest (valitud esikümnesse) ............................................................................ 104 34. Howard D. Schultz sellest, miks juhid peavad oma järgijatele andma tähenduse ja eesmärgi...................................... 106 35. Peter Drucker sellest, miks tulemused teevad juhist juhi ................................................................................................ 108 36. Warren Bennis sellest, miks juhid peavad oma sõnade järgi käima .........................................................................110 37. Edward Deming sellest, kuidas saavutada järgijate silmis usaldust...........................................................................112 38. Henry Mintzberg sellest, miks hea juhtimine ongi eestvedamine ................................................................................. 114 39. S. K. Chakraborty organisatsiooni väärtuste allikast .....................................................................................................116 40. Claude I. Taylor visiooni loomisest ...................................................118 41. Doris Kearns Goodwin sellest, miks juhtidel on vaja vastuvaidlemist .......................................................................................120 42. John Adams sellest, kuidas aru saada, kas te olete liider ....................................................................................122 Kokkuvõte ...............................................................................................124 5. OSA. MOTIVATSIOON........................................................................125 Sissejuhatus ...........................................................................................127 43. Robert Frost silmade avamisest töökohal.........................................128 44. Kenneth ja Scott Blanchard vajadusest selgitada inimestele, miks nende töö on tähtis.......................................................130 45. Frederick Herzberg motivatsiooni allikatest (valitud esikümnesse) .............................................................................132 46. Tom Peters sisemisest motivatsioonist .............................................134 47. Kindral George S. Patton delegeerimise kaudu motiveerimisest .......................................................................................136 48. John Wooden sellest, miks on vaja hoolimist näidata ......................138 Kokkuvõte................................................................................................140 6. OSA. OTSUSTAMINE..........................................................................141 Sissejuhatus............................................................................................143 49. Robert Townsend otsustamise lihtsustamisest.................................144 50. Helga Drummond sellest, miks ei peaks kunagi kaotustesse kinni jääma .............................................................................................146 51. Ken Blanchard eesliinile delegeerimisest .........................................148 52. Bud Hadfield kõhutunde rollist otsustamises ...................................150 53. Mary Parker Follett sellest, miks valikuid on alati rohkem kui kaks (valitud esikümnesse) ...............................................................152 54. Rosabeth Moss Kanter sellest, miks parim info ei pesitse juhi kabinetis ..........................................................................154 55. Warren Bennis info ja selle tähenduse ülitähtsast erinevusest ............................................................................156 56. Peter Drucker ja õigus ära öelda ......................................................158 Kokkuvõte............................................................................................... 160 7. OSA. MUUDATUSTE JUHTIMINE.......................................................161 Sissejuhatus............................................................................................163 57. Gary Hamel sellest, miks muudatus peaks toimuma alt üles ....................................................................................................164 58. Michael Hammer ja James Champy sellest, miks liiga rohked muudatused võivad organisatsiooni tappa ........................................... 166 59. Peter Drucker järjepidevuse säilitamisest muutmisprotsessi ajal .............................................................................168 60. Daniel Webster sellest, miks muudatus ise pole tappev, vaid üleminek..........................................................................................170 61. Niccolò Machiavelli muudatuste vaenlastest (valitud esikümnesse) .............................................................................172 62. Seth Godin vajadusest teha muudatusi enne, kui olete selleks sunnitud........................................................................ 174 63. Peter Drucker sellest, miks tuleks hoiduda organisatsioonikultuuri muutmisest ........................................................176 Kokkuvõte................................................................................................178 8. OSA. PLANEERIMINE ........................................................................179 Sissejuhatus............................................................................................181 64. Dwight Eisenhower sellest, miks plaanid on kasutud, aga planeerimine hädavajalik ................................................................182 65. Andrew S. Grove sellest, miks on vaja paindlikku tööjõudu .............184 66. Edmund Burke sellest, miks ei saa tulevikuplaane tehes lähtuda minevikusündmustest ................................................................186 67. James Yorke plaan B vajalikkusest ...................................................188 68. Michael E. Porter strateegia paikapanemisest ................................ 190 69. Winston Churchill vajadusest hinnata oma strateegiat (valitud esikümnesse) .............................................................................192 Kokkuvõte ...............................................................................................194 9. OSA. VÕIM JA MÕJUJÕUD...............................................................195 Sissejuhatus........................................................................................... 196 70. Max Weber autoriteedist ..................................................................198 71. John French jr ja Bertram Raven sotsiaalse võimu viiest allikast........................................................................................... 200 72. Robin Sharma mõjujõu võimust ....................................................... 202 73. Niccolò Machiavelli ellujäämisest .................................................... 204 74. Einstein sellest, miks peaks autoriteedi vastu võitlema ................... 206 75. Rosabeth Moss Kanter ja Sophokles sellest, kuidas võimu kaotada (valitud esikümnesse) ................................................... 208 Kokkuvõte............................................................................................... 210 10. OSA. KLIENTIDE PARTNERIKS MUUTMINE.................................. 211 Sissejuhatus........................................................................................... 213 76. Clayton M. Christensen sellest, kuidas kliendid teie organisatsiooni valitsevad............................................................... 214 77. Dale Carnegie sellest, miks asi ei keerle teie ümber (valitud esikümnesse) ............................................................................ 216 78. Bill Gates sellest, mida saab õppida rahulolematutelt klientidelt ......................................................................218 79. Tom Peters sellest, miks tuleb alati vähem lubada ja rohkem teha ....................................................................................... 220 80. Warren Buffett sellest, kuidas kaotada head mainet ....................... 222 81. Jeff Bezos halbade uudiste mõju kohta digitaalajastul ................... 224 82. Warren Bennis võrdleva analüüsi väärtusest .................................. 226 Kokkuvõte............................................................................................... 228 11. OSA. MITMESUGUST TARKUST..................................................... 229 Sissejuhatus........................................................................................... 231 83. Elvis Presley teadmisest, milliseid eksperte te vajate ..................... 232 84. Eileen C. Shapiro vajadusest vältida juhtimises moeröögatustega kaasa minemist ........................................................ 234 85. John Pierpont Morgan sellest, miks peaks aruandes alati esitama lahendusi, mitte probleeme ..................................................... 236 86. Peter Drucker mõtisklemise ja kaalutlemise väärtusest .................. 238 87. Abraham Maslow sellest, miks tuleb anda endast parim ................ 240 88. Aaron Levenstein nähtamatust statistikast ...................................... 242 89. David Packard marketingi tähtsusest .............................................. 244 90. Alan Kay läbikukkumise väärtusest ................................................ 246 Kokkuvõte............................................................................................... 248 Juhtimistarkuse tsitaatide esikümme..................................................... 249 Lugemissoovitusi ................................................................................... 252 Tsitaatide autorid.................................................................................... 253

Suure juhtimistarkuse väike käsiraamat

Kõik raamatud

Kodukord

1. Äripäeva raamatuklubis ilmub iga kuu (v.a juulis) 1–2 klubiraamatut juhtimise, psühholoogia, müügi, turunduse vms teemal.

2. Kord kuus saadame klubi liikmetele uusi raamatuid tutvustava uudiskirja.

3. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatud kuni 20% poehinnast odavamalt, peale selle teeme muid sooduspakkumisi.

4. Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta. Kui tellite raamatud kulleriga, on tasu 5,40 eurot.

5. Klubiraamatute eest saab tasuda e-arve püsimaksekorraldusega või arve alusel.

6. Kui soovite kuu klubiraamatutest loobuda, teatage sellest hiljemalt 20. kuupäevaks (juunis ja detsembris 15. kuupäevaks). Loobumiskuupäeva tuletame meelde ka SMS-i teel. Teatamata jätmist peame raamatute tellimiseks.

7. Raamatutest loobumisest saate teatada:
a) klubi kodulehel raamatuklubi.aripaev.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17),
c) aadressil [email protected].

8. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatuid osta ka e-raamatuna, klubihinnaga e-raamatu ostmiseks saadame kuu uudiskirjas lingi ja unikaalse sooduskoodi. E-raamatu ostmine ei tühista paberraamatute tellimust.

9. Kui ostate aasta jooksul vähemalt 6 raamatut, saate lisaks kingituseks valida ühe varem ilmunud klubiraamatu.

10. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage [email protected] või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).