Sotsiaalne müük

Autor: Tim Hughes, Matt Reynolds

Ilmumisaeg: 01.08.2021

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 240

Kuidas väiksema vaevaga rohkem müüa? Kuidas toimib võrgustunud majandus ja milliseid muutusi peavad ettevõtted ellu viima, et ka tulevikus vee peal püsida? „Sotsiaalne müük“ raputab lahti analoogmaailmast, mida iseloomustab sotsiaalmeedias müügi nimel huupi rapsimine.

Mida aeg edasi, seda keerulisem on traditsioonilise müügiga korralikku tulemust tuua. Kuigi müügimees serveerib end konsultandina, on tema ainsaks eesmärgiks müüja lahendust, mis ei pruugi kliendile sugugi sobida. Et tüütutest kõnedest ja kirjadest pääseda, proovib klient „konsultandi“ ostuprotsessist välja suruda. Areng, mis pole müügiinimesele kaugeltki meelepärane.

„Sotsiaalne müük“ peegeldab olulist muutust ostukäitumises ning pakub välja lahendusi:

  • Kuidas kliendi ostuotsuseid taas mõjutada?
  • Kuidas sihipäraselt kasutada võrgustikke, et sotsiaalset usaldust kasvatada ja tugevat kogukonda luua?
  • Kuidas oma valdkonnas tõeliseks autoriteediks saada ja maailmamuutjatega ühendusse astuda?
  • Kuidas sotsiaalse müügi strateegiat organisatsiooniüleseks laiendada, küpsus- ja investeerimismudeleid välja töötada, riske maandada, tulemuslikult juhtida ja tehnoloogiaplatvorme kasutada?

Raamat võtab soravalt kokku ideestiku, mida peab teadma iga juht, kes soovib müügi- ja turundusüksuste tööd digiajastul kaasajastada ning ihkab sotsiaalse müügi jõudu oma ettevõttes maksimaalselt ära kasutada.

“Aeg, mil müügimehe peamised tööriistad olid telefon ja e-kiri, on peagi läbi. Ärikliendilt ärikliendile müük on üha enam liikunud sotsiaalvõrgustikesse ning need, kes oskavad seda teadlikult ära kasutada, on selgelt eelisseisus.

„Sotsiaalne müük“ on praktiliste näidetega käsiraamat, mis annab hea ülevaate isikliku brändi loomisest ning vajalikest tööriistadest, et võimendada sotsiaalmüügi protsessi usalduslike suhete ja müügivihjete abil.”

Andres Kostiv
Futuristi disainisprintide korraldaja ja koolitaja

 

“Eestlaste müügitaktika on agressiivne ootamine ja iseenda peitmine. Tim Hughes õpetab, kuidas proaktiivselt sotsiaalmeedia kaudu müüki teha, brändi kasvatada ja silma paista.

Eesti ettevõtted on B2B sotsiaalvõrgustike arendamises läänemaailmast 2–4 aastat maast. Kõik, mida täna teete, võtab vähemalt aasta, et tööle hakata. Tegudele tuleb asuda kohe!

„Sotsiaalne müük“ on raamat, mida läheb vaja enamikul ettevõtetel ja inimestel.”

Indrek Põldvee
Mr. LinkedIn Eesti, LinkedIni strateeg, B2Bgrowth.eu asutaja

Vaata näidislehekülgi ›

Hind klubis: 30.50 € Hind poes: 38.50 €

Sotsiaalne müük

Sissejuhatus sotsiaalsesse müüki 15   01 Kogukond ja tribalism 23 Miks on oluline kogukonda valitseda? 28 Kogukonna ehitamine 35 Mida kogukond ei ole? 40 Kokkuvõte 41 Lisamaterjalid 42   02 Teie identiteet sotsiaalvõrgustikes 43 LinkedIn 44 Twitter 56 Kokkuvõte 62   03 Suhtlus võõrastega 63 Näide võrgustiku loomisest päriselus 63 Kuulamine 66 Sotsiaalgraaf 69 Taustauuring 71 Suhtlus 74 Kokkuvõte 79   04 Mõju kontrollimine 81 Mis on mõju? 81 Teie kuulsused 82 Juutuuberid 83 Mõju struktuur 85 Kuidas luua vaimustunud suunamudijaid? 90 Kontroll ja usaldus 91 Modelleerimine 93 Kokkuvõte 95 05 Traditsioonilise müügi mehaanika 97 Paar sõna uue tehnoloogia kasutuselevõtu kõverast 98 Suhtevõrgustike loomise mehaanika 99 Sotsiaalvõrgustike mehaanika 100 Kokkuvõte 107   06 Üleminek analoogmõtlemiselt sotsiaalsele mõtteviisile 109 Niisiis, mida kuulata? 114 Signaalid – mis need on? 114 Milline on teie brändi DNA veebis? 118 Kuidas leida sisu? 119 4-1-1-reegel 122 Kogukond veebis ja päriselus 123 Sotsiaalse müügi parimad praktikad 124 Kokkuvõte 126 Lisamaterjalid 127   07 Kuidas edendada sotsiaalse müügi ideed ja mõõta edu 129 Võimalus 130 Levinud vastuväited ja kuidas neid kummutada 131 Kuidas pakkuda sotsiaalset müüki juhtkonnale? 134 Investeeringutasuvus (ROI) ja edu kriteeriumid 143 Mõõdikute tüübid 143 Lõpetuseks – mida endalt küsida? 151 Kokkuvõte 152 Lisamaterjalid 152   08 Kuidas lõigata tehnoloogiast kasu 155 Otsingud 156 Automatiseerimise ja planeerimise vahendid 159 Sisu haldamine 164 Sisu loomine 166 Mõju ja võimenduse mõõtmine 170 Kokkuvõte 176   09 Digitaalne küpsus 177 Sotsiaalmeedias loeb usaldus 178 Küps sotsiaalne müük 181 Üleminek sotsiaalsele müügile 182 Optimeerimine 191 Sotsiaalsed algatused 192 Kokkuvõte 198   10 Viis sammu, millest alustada 199 Maailmamuutja meetod 199 Hakkame pihta 201 Esimene samm: pange pood püsti 202 Teine samm: õppige kuulama 205 Kolmas samm: kasvatage autoriteeti ja mõju 208 Neljas samm: optimeerige 211 Viies samm: tõhustage koostööd 212 Kokkuvõte 213   Lõppsõna 215 Viited 235

Sotsiaalne müük

Indrek Põldvee, LinkedIni strateeg, B2Bgrowth.eu asutaja

 

Eeldasin, et tean sotsiaalsest müügist nii mõndagi. Raamat „Sotsiaalne müük“ suutis mind aga kohe alguses üllatada.

 

Tim Hughes ja Matt Reynolds on oma bestselleris väga hästi välja toonud, mille poolest erineb sotsiaalse müügi ostuprotsess klassikalisest müügist. „Sotsiaalne müük pole võimalus, mis on tekkinud tänu sellele, et sotsiaalmeedia loob teistsuguseid müügi mooduseid. Sotsiaalne müük on hoopiski reaktsioon sellele, et sotsiaalmeedia võimaldab teistsuguseid ostu mooduseid.“

 

Sotsiaalmeedia eesmärk on mitte müüa, vaid väärtust anda – s.o lähenemine, mida praegu Eestis väga palju ei kohta. Postitatakse uudiseid iseendast või ettevõttest, aga see pole jälgijatele huvitav. Enne sotsiaalmeedias müügiga alustamist tuleb aru saada, et oluline on andmine ja olemas olemine. Müügi eeldused on kogukond ja selle usaldus.

 

Raamatust jäi kõlama mõte: „Kogukond tähendab seda, et hõim kannab koormat sinu eest; kui kannad seda ise, siis oled sa lihtsalt üks isik.“ Siit ka ettevõtjale soovitus investeerida just sotsiaalse kogukonna juhti. Ettevõtted, kes sotsiaalmeediasse ei investeeri, kaotavad oma kliendid 5–10 aasta pärast neile, kes on sotsiaalmeedias juba ammu brände kasvatanud ja selle rolli mõistnud.

 

Avaram vaade

 

Kõik muutused võtavad aega, ja mida kauem oodata, seda suuremekas venib vahe muu maailmaga. Eestis on korraliku kogukonna kasvatamine küll paras katsumus, kuid õnneks avab „Sotsiaalne

müük“ täiesti uue horisondi.

 

Isiklikku ja ettevõtte tootemarki ei tule mitte kõigi, vaid oma ideaalse kliendi jaoks kujundada. Neid võib olla maailmas kokku ainult tuhat, aga kui tõused nende silmis autoriteediks, annab see võimsa eelise kõigi teiste ees. Ideaalkliendid võivad muutuda, aga kogukond, kel on jõudu palju kaasa aidata, jääb alles. Üksi saab kiiresti, aga koos saab kaugele!

 

Sotsiaalne müük ei ole hõbekuul, mis kohe kõik mured lahendab, vaid see nõuab korralikku ajalist panust ja järjepidevust. Võtmekohaks on leida üles õiged maailmamuutjad. See käsiraamat annab hea ülevaate, milliseid platvorme kasutada, kuidas silma paista ja millises suunas oma müügitaktikat arendada.

 

Raamatu lõpus on toodud viis head sammu, kuidas ettevõttes muutusi ellu viia. Mina kasutan „Sotsiaalset müüki“ praktilise käsiraamatuna ja soovitan seda teha ka kõigil tegev-, turundus- ja müügijuhtidel, samuti personalitöötajatel ja suhtekorraldajatel. Enamasti tegelevad just nemad kõige rohkem ettevõtte mainega ning paistavad ka rohkem avalikult silma.

Andres Kostiv, Futuristi disainisprintide korraldaja ja koolitaja

 

Sotsiaalmüük on viimasel ajal jõudsalt hoogu kogunud. Suure entusiasmiga alustades on aga oht vigu teha. Järgnevalt kirjeldan LinkedIni näite varal põhilisi prohmakaid, toetudes isiklikele tähelepanekutele ning raamatus „Sotsiaalne müük“ toodud näidetele.

 

Olen näinud olukordi, kus LinkedInis püütakse läheneda Facebooki strateegiaga, keskendudes pigem meelelahutuslikule sisuloomele, ja vastupidi. Või kopeerib ettevõte kolmes erinevas sotisaalmeedia kanalis täpselt sama sisu, imestades, miks see ei tööta. See oleneb suuresti äri ja sihtrühma eripärast, kuid kindlasti on tooteid ja teenuseid, mida on kergem müüa Facebookis ning Instagramis kui LinkedInis, ja vastupidi.

 

#1 Kvaliteedi asemel kvantiteedile keskendumine

Kuigi sotsiaalmeedia puhul on võrgustiku kasvatamine olulisuse tähtsusega, ei tohiks see prioriteediks saada. Lihtsalt kontaktide kogumine, pööramata tähelepanu nende kvaliteedile, edu ilmselt ei too. Kuigi olen isegi edukalt erinevaid bote katsetanud, et võrgustiku kasvu automatiseerida, tasuks nendega siiski ettevaatlik olla: oma otsinguparameetreid võimalikult tihti üle vaadata, et sihtrühma sobivuses veenduda.

 

Kvaliteet on oluline ka sisuloome puhul. Regulaarsuse nimel sisutühjade sõnumite või üksnes oma ettevõtte turundusmaterjalide jagamise asemel soovitan sisuloomet pigem vähem ja väiksema sagedusega teha. Kvaliteetne sisu eelkõige LinkedInis peaks pakkuma lugejale midagi uut ja arendavat.

 

#2 Enne usalduse loomist teene küsimine

Müügiinimesed, kes kasutavad LinkedIni kui uut kanalit, hüpates vastaspoolega usalduslikku suhet loomata kohe müügijutuga peale, suurt edu ei saavuta. Müügijutuga ei tasuks alustada enne kolmandat neljandat kontaktivõttu. Enne kui palud teiselt tema väärtuslikku aega, olgu selleks siis 10–15 minutit kõneks või toote demoks, tuleks läbi mõelda, mida väärtuslikku oled talle ise vastu andnud.

 

#3 Unustatakse taustauuring tegemata

Olles ise päris pikalt sotsiaalmüügiga tegelenud, väidan, et tunnen ära 99% kontaktivõttudest, mis põhinevad mõnel tüüppõhjal, kus personaliseeritud on üksnes minu nimi. Üldjuhul jäävad need ka vastuseta. Kes aga võtab vaevaks eeltööd teha, kasutades selleks aktiivset sotsiaalset kuulamist ning püüdes leida ühisosasid – kas väljakutsete, ühiste kontaktide või muu olulise osas –, on kindlasti kordades edukamad.

 

#4 Järjepidevuse puudumine
Sotsiaalmüüki ei saa projektikorras ette võtta, et keskendun nüüd paar kuud, siis teen pausi ja vaatan seejärel edasi. Edu saavutavad need, kes integreerivad sotsiaalmüügi oma loomulikku müügiprotsessi ning loovad ja arendavad järjepidevalt potentsiaalsete klientidega uusi suhteid. See tähendab regulaarset kvaliteetse sisu loomist ja jagamist, kontaktide käekäigu vastu huvi tundmist ja vestluste ülevalhoidmist. Kui alustad suhtlust suure entusiasmiga, kuid jätad selle sinnapaika ja üritad poole aasta pärast jätkata, pead tõenäoliselt nullist alustama.
#5 Unustatakse tulemust mõõta

Sotsiaalmüük on pikaajaline protsess ning kuigi kõige selgemaks indikaatoriks on reaalse müügi kasv, ei ole see siiski ainus, mida mõõta. Eriti kui sinu tegevusvaldkond ja müügiprotsess on pikaajalisem, tasuks vaadata ka teisi mõõdikuid, mis näitavad, kas valitud strateegia on õiges suunas liikumas. Selleks võid mõõta näiteks väljasaadetud kontaktivõttude aktsepteerimissuhet, mis näitab, kui hästi oled oma sihtrühma valinud. Postituste kaasamise tase (meeldimiste, kommentaaride ja jagamiste arv) annab sulle aimu loodud sisu väärtuslikkusest. Kui oled loonud väärtuslikku sisu oma blogis või kodulehel, saad mõõta kodulehe külastajate arvu LinkedInist ja seda, mida nad seal edasi teevad.

Kõik raamatud

Kodukord

1. Äripäeva raamatuklubis ilmub iga kuu (v.a juulis) 1–2 klubiraamatut juhtimise, psühholoogia, müügi, turunduse vms teemal.

2. Kord kuus saadame klubi liikmetele uusi raamatuid tutvustava uudiskirja.

3. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatud kuni 20% poehinnast odavamalt, peale selle teeme muid sooduspakkumisi.

4. Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta. Kui tellite raamatud kulleriga, on tasu 5,40 eurot.

5. Klubiraamatute eest saab tasuda e-arve püsimaksekorraldusega või arve alusel.

6. Kui soovite kuu klubiraamatutest loobuda, teatage sellest hiljemalt 20. kuupäevaks (juunis ja detsembris 15. kuupäevaks). Loobumiskuupäeva tuletame meelde ka SMS-i teel. Teatamata jätmist peame raamatute tellimiseks.

7. Raamatutest loobumisest saate teatada:
a) klubi kodulehel raamatuklubi.aripaev.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17),
c) aadressil [email protected].

8. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatuid osta ka e-raamatuna, klubihinnaga e-raamatu ostmiseks saadame kuu uudiskirjas lingi ja unikaalse sooduskoodi. E-raamatu ostmine ei tühista paberraamatute tellimust.

9. Kui ostate aasta jooksul vähemalt 6 raamatut, saate lisaks kingituseks valida ühe varem ilmunud klubiraamatu.

10. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage [email protected] või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).