Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale

Autor: Katrin Koit

Ilmumisaeg: 14.03.2023

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 352

Tootearendus tähendab segadust, vasturääkivusi, edasilükkumisi ning asjade lõputut ümbertegemist. Kõik, mis võib viltu minna, kindlasti ka läheb. Teiste vinget brändi, toodet, teenust, klienti ja kommunikatsiooni vaadates tuleb alati meeles pidada, et selle taga on olnud täpselt samasugune segadus kui sinu tootearenduses. „Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale“ annab sinu kasutusse konkreetsed meetodid, mille abil on lihtsam uusi teenuseid disainida ja olemasolevaid parandada.

Tihti üritatakse teenusedisaini protsessi taandada puhtale loogikale, organiseerimisele ja meeskonnatööle, ignoreerides loovust täielikult. Paljud teenusedisainerid ei ole lihtsalt kunagi visuaalse disainerina töötanud ning „kõva“ taustaga ärinõustajatel ja ettevõtjatel pole reeglina õrna aimugi, kuidas seda teha. Kui eesmärgiks on luua maagiline kliendikogemus, on disain ja loovus loogikaga võrdsed partnerid.

„Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale“ paneb rõhku loovale mõtteviisile, et tuua disain ja äri üksteisele lähemale. Raamatust leiad

… motivatsiooni teenusedisaini projekti alustamiseks.
… selgitusi sellest, kuhu disaini valdkond laiemalt liigub.
… kellele ja kuidas teenuseid disainitakse?
… vürtsikaid klientide ja teenusedisainerite kogemusi, millest ükski pole loodetavasti sinu ettevõttest.
… põnevad intervjuud nii mikroettevõtete kui ka ükssarvikutega.
… praktiliste ja loovate meetodite kirjeldused, mis sobivad nii algajatele kui ka edasijõudnutele.

Vaata näidislehekülgi ›

Hind klubis: 30.50 € Hind poes: 38.50 €

Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale

Sissejuhatus 8 Võidab parim kliendikogemus 11 Ideest pimestatud. Maija Majamäki, iduettevõtja 22 Mis on disain? 25 Mis on teenusedisain? 35 Elustiiliettevõte kulgeb elu rütmis, Bubar 61 GraphoGame, teaduslike mängudega maailma parandamas 70 Kuidas hinnata teenusedisaini projekti tulemusi? 77 Civitta, analüütiline arendus 100 Kuidas osta teenusedisaini? 105 Kes on teenusedisainer? 109 Mis ei ole teenusedisain? 112 Mida teistes teenusedisainiraamatutes ei räägita? 115 Sinu esimene teenusedisaini projekt 121 Lähteülesanne ja ettevalmistavad uuringud 124 Õnnestunud disainiprojekt, Oru Hub hotell 132 Teadmiste kogumine 143 Klienditeekonna kaart 157 Teemaintervjuu 162 Vaatlus ja osalusvaatlus 168 Ankeetküsitlus 170 Fookusgrupi intervjuu 171 Viis miksi 172 Võrdlusanalüüs 173 Kliendi valuskaala 174 Jäämägi 176 Süsteemikaart 178 Päevik 181 Mõistekaart 182 Persoonade loomine 184 Trenditihnik – näe puude taga metsa 191 Kiired trendid ja buss number 71 195 Megatrendid 202 Mida teha kogutud informatsiooniga? 229 WISE – panganduse Robin Hood 238 Galerist Kati Kull, kunsti rollist kujutlusvõime arendajana 244 Soojendus. Ideebingo 260 Tehnika 1. Soovide kaev 262 Tehnika 2. Kakskümmend oletust 263 Tehnika 3. Kakskümmend küsimust 266 Tehnika 4. Nimerulett 268 Tehnika 5. Intelligentne varas 270 Tehnika 6. Trenditreener 271 Tehnika 7. Troll 272 Väärtused ja omadused 277 Nelli Kivinen, Soome positiivseim fotograaf 295 Teenuse DNA 299 Kuus mütsi 306 Sisemine kriitik 308 Positsioneerimise maatriks 310 Väärtuspakkumise disain 316 Vaba Lava, innovaatilise kontseptsiooni turule toomine 321 Prototüübid 325 Teenusekaart 328 Ruumiline mudel 332 Teenuse reklaam 334 Paberist prototüüp 336 Interaktiivsed mudelid 337 Ärimudeli disain 338 Kollaaž 340 Mida teha edasi? 343 Lõpetuseks 346a

Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale

Siiri Same, PhD, Marketing HUB-S OÜ tegevjuht ja juhatuse liige

Alustada tasub raamatutest. Sest just need koondavad oma ala ekspertide juba tehtud vigu ning suuri õnnestumisi. Teema on küll oluline, kuid teenusedisaini olemust avavaid raamatuid on Eesti turul vähe.

 

Kui enamik teenusedisaini raamatud piirdub ülevaatega disaini põhitõdedest ja on rohkem suunatud ekspertidele või konkreetsele disaini liigile, peab Katrin Koiti uus raamat „Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale“ silmas ettevõtjat ja avab teenusedisaini tagamaid.

 

Katrini käsiraamatu peamisteks „konkurentideks“ on „This is Service Design Thinking“ (Stickdorn, Schneider) ja „This Is Service Design Doing, Applying Service Design Thinking in the real world“ (Stickdorn, Hormess et al.). Ka Kathryn Besti „Disainijuhtimise alused“ on õpetlik lugemine. Paraku on „konkurendid“ oma olemuselt kas üsna akadeemilised või käsitlevad disaini kogu selle spetsiifilisuses ja sobivad seetõttu rohkem disaineritele, mitte laiemale publikule või ettevõtjatele.

 

Teenusedisainist konkreetselt ettevõtjale

 

Katrini teenusedisaini käsiraamat on kasulik kõigile, kes otsivad sissejuhatavat infot teenusedisaini valdkonna põhitõdede kohta, pakkudes hulgaliselt praktilisi meetodeid ja näiteid. See on suurepärane lahendus ajanappuses siplevale ettevõtjale, et asjadest kiirelt aru saada ja olla seeläbi parem nii disaini tellimises kui ka protsesside lahtimõtestamises.

 

Katrini raamatu teevad eriliseks loovus ja tõdemus, et autor on kirjutanud selle konkreetselt ettevõtjale, just teda silmas pidades. Siit leiab rohkelt praktikute kogemusi ja juhtumiuuringuid, mis aitavad paremini mõista teenusedisainiga seotud väljakutseid, millega seistakse silmitsi disaini, äri, loovuse ja innovatsiooni valdkonnas. Lisaks on käsitletud trende, loovaid ideid ja mõõdikuid, mida teenusedisaini raamatutes tavaliselt ei kohta. Vaieldamatuks plussiks on ka omanäoline kujundus, mille on Katrin disainerina ise loonud.

 

Palju juttu, vähe konkreetsust

 

Kathryn Besti õpikulaadses raamatus „Disainijuhtimise alused“ selgitatakse erinevate distsipliinide (juhtimine, turundus, disain, finantsjuhtimine) ja osapoolte (kliendid, disainerid, projektimeeskonnad, aktsionärid) vaheliste suhete juhtimist, et avada loovtööstuse disainprojektide, meeskondade ja protsesside juhtimise põhimõtteid. Vaatluse all on loovtööstuse interdistsiplinaarne olemus, inimestevahelised suhted, ettevõtluse alused, kommunikatsioon ning juriidilised, finants- ja majanduslikud  protseduurid.

 

EASi toel Eesti Disainikeskuse ja Eesti Kunstiakadeemia poolt välja antud raamatus „Kuidas leiutada jalgratast? Disainimeelselt ettevõtlusest“ (Lehari, Meister et al.) on küll palju näiteid (nt Balteco, Edicy, Click and Grow, WePlay! NO99, KO!, Kadarbiku, Baltic Fence), kuid vähem visualiseeritud praktilisi abivahendeid ja meetodeid, kui seda on Katrini raamatus. Raamat annab ülevaate disaini põhitõdedest, kirjutab lahti disainiprotsessi, jagab konkreetseid näpunäiteid ja pakub soovituslikku lugemist aastatest 2002–2010. Põhirõhk on värvilistel näidetel, reaalsed abivahendid (template’id) võinuks olla ehk rohkem. Teiste sõnadega, tööriistad – (toote) funktsioonide puu, elukaare analüüs, väärtuse analüüs, visuaalne kollaaž, persoonide loomine, moodboard, kasutajateekonna kirjeldamine – on lahti kirjutatud vaid tekstina, mida on raske hoomata ning mõista, milles seisneb iva. Visualiseerimine oleks olnud abiks.

 

Kes teab, mida kliendid tahavad?

 

Lühike ja konkreetset ülevaadet pakkuv ning teenusedisaini reaalseid boonuseid esile toov M. J. Klaari raamat „Kuidas tootest rohkem kasu lõigata: sissejuhatus teenusedisaini“ läheneb asjadele kliendi vaatenurgast ning rõhutab küsimuse „miks“ olulisust.

 

Ingliskeelse raamatu „This is Service Design Doing“ kaanel ilutseb täpsustus „A PRACTITIONER’S HANDBOOK“, mida see ka on. Selles mahukas ja praktilises käsiraamatus, kus tuleb juttu elamustest ja elamusdisainist, räägitakse ka disainmõtlemisest, UX disainist, prototüüpimisest, persoonadest, eri liiki disainist ning mis peamine, see algab küsimusega: mida kliendid tahavad. Raamatu pluss on see, et neli põhitegevust on visuaalselt välja toodud: research  – ideation  – implementation  – prototyping. Näiteid leiab kolme- ja viiepäevaste teenusedisaini sessioonidest, aga ka kolmekuulise strateegilise teenusedisaini projektist.

 

Itaalia disainiteadlase ja Politecnico di Milano auprofessori Ezio Manzini raamatust „Disain, kui kõik disainivad. Sissejuhatus sotsiaalset innovatsiooni edendavasse disaini“ leiavad disainieksperdid palju võimalusi ja näiteid, mida tähendusrikaste ühiskondlike muutuste esilekutsumiseks kasutada. Räägitakse kokkulepetest, kogukondadest, ühiskondliku mõttevahetuse visuaalsetest töövahenditest. Selles tihedalt teksti täis raamatus on rõhk sotsiaalsel innovatsioonil ja disainil, vaid paaril lehel on joonised, ja seetõttu on seda kõike raske ette kujutada ja hoomata.

 

Pole küsimustki, et teadlik teenusedisaini kasutamine aitab ettevõttel tõusta uuele tasemele. Katrin Koiti „Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale“ annab väga hea baasi, mille pealt hakata arendama oma teenust või kaubamärki või teenindusega seotud arendustegevusi. Tegemist on praktilise tööriistaga nii disainihuviga ettevõtjatele ja ettevõtlusnõustajatele kui ka loomemajanduses töötavatele professionaalidele ja disainivaldkonna üliõpilastele.

Kõik raamatud

Kodukord

1. Äripäeva raamatuklubis ilmub iga kuu (v.a juulis) 1–2 klubiraamatut juhtimise, psühholoogia, müügi, turunduse vms teemal.

2. Kord kuus saadame klubi liikmetele uusi raamatuid tutvustava uudiskirja.

3. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatud kuni 20% poehinnast odavamalt, peale selle teeme muid sooduspakkumisi.

4. Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta. Kui tellite raamatud kulleriga, on tasu 5,40 eurot.

5. Klubiraamatute eest saab tasuda e-arve püsimaksekorraldusega või arve alusel.

6. Kui soovite kuu klubiraamatutest loobuda, teatage sellest hiljemalt 20. kuupäevaks (juunis ja detsembris 15. kuupäevaks). Loobumiskuupäeva tuletame meelde ka SMS-i teel. Teatamata jätmist peame raamatute tellimiseks.

7. Raamatutest loobumisest saate teatada:
a) klubi kodulehel raamatuklubi.aripaev.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17),
c) aadressil [email protected].

8. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatuid osta ka e-raamatuna, klubihinnaga e-raamatu ostmiseks saadame kuu uudiskirjas lingi ja unikaalse sooduskoodi. E-raamatu ostmine ei tühista paberraamatute tellimust.

9. Kui ostate aasta jooksul vähemalt 6 raamatut, saate lisaks kingituseks valida ühe varem ilmunud klubiraamatu.

10. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage [email protected] või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).