Millal

Autor: Daniel H. Pink

Ilmumisaeg: 20.11.2018

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 304

New York Timesi ja Washington Posti bestseller

Me kõik teame, et õigest ajastusest oleneb väga palju, aga me ei tea kuigi palju sellest, milles õige ajastamine täpselt seisneb. Meie elu koosneb lõppematust otsustamisest: „Millal?“

Millal alustada oma äriga? Millal astuda suhtes järgmisele tasandile? Me teeme enamasti need otsused kõhutunde järgi.

Tihti eeldatakse, et ajastamine on kunst. Oma raamatus näitab Daniel Pink, et tegelikult on see hoopis teadus. Ta toetub psühholoogia-, bioloogia- ja majandusuuringute rikkalikule varasalvele, et paljastada, kuidas on parim elada, töötada ja edu saavutada. Kuidas saame kasutada päeva peidetud mustreid selleks, et luua ideaalne päevaplaan? Miks kindlad vaheajad parandavad suuresti tudengite eksamitulemusi? Kuidas saame muuta takerduva alguse värskeks stardiks? Miks peaksime hoiduma pärastlõunal arsti juurde minemast? Miks on ühes laulmine sama hea kui spordi tegemine? Ja milline on ideaalne aeg töölt ära tulemiseks, karjääri muutmiseks või abiellumiseks?

Oma raamatus „Millal?“ sõelub Daniel Pink välja ajastamise uusimad teadustulemused ja andmed ning sünteesib need kütkestavate vahepalade ja praktiliste juhtnööridega rikastatud haaravaks looks. Ta annab asendamatuid juhtnööre, kuidas muuta oma elu rikkalikumaks ja sisukamaks.

 

Daniel H. Pink on üks viimase kümnendi populaarsemaid äri- ja juhtimisraamatute autoreid. Tema raamatuid on tõlgitud 35 keelde ja neid on müüdud üle maailma enam kui 2 miljonit eksemplari. Ka eesti lugejale on tuttav tema ülimenukas raamat „Liikumapanev jõud“.

2015. aastal nimetas Londonis tegutsev Thinkers50 ta üheks maailma esikümnesse kuuluvaks ärimõtlejaks. Tema motivatsiooniteaduse teemal peetud TEDi kõne on enam kui 19 miljoni vaatamisega üks kümnest kõigi aegade vaadatuimast. Raamatu „Liikumapanev jõud” ideede põhjal tehtud RSA Animate’i video on kogunud Youtube’is üle 16 miljoni vaatamise. Praegu tegutseb Daniel Pink organisatsioonide Hubspot, Heleo, Betterment Institutional ja RiseSmart nõukogus. Ta on töötanud ka mitmel poliitilisel ametikohal, muu hulgas oli ta aastatel 1995–1997 asepresident Al Gore’i peamine kõnede kirjutaja.

Hind klubis: 30.50 € Hind poes: 38.50 €

Millal

Sisukord Sissejuhatus. Kapten Turneri otsus 13 Esimene osa. Päev 1. Igapäevaelu peidetud muster  21 2. Pärastlõunad ja teelusikad. Puhkepauside jõud, lõunasöögi ootus ja tänapäevane siesta   65 Teine osa. Algused, lõpud ja see, mis nende vahele jääb 3. Algused. Õigesti alustamine, uuesti alustamine ja koos alustamine  109 4. Keskpaigad. Mida on hanuka küünaldel ja keskeakriisil meile motivatsiooni kohta õpetada 143 5. Lõpud. Maratonid, šokolaad ja härduse jõud  175 Kolmas osa. Sünkroonimine ja mõtlemine 6. Kiire ja aeglane sünkroonimine. Rühmategevuse ajastamise saladused 213 7. Mõtlemine grammatilistes aegades. Mõni sõna lõpetuseks 251 Lisalugemist  261 Tänusõnad  263 Viited  267

Millal

Kristel Kont

Tulevik on vabakutseliste müügimeeste päralt

Daniel H. Pink on üks praeguse aja silmapaistvamaid äriraamatute autoreid, kelle teostest on varem eesti keeles ilmunud „Liikumapanev jõud”. Tema värske raamat “Millal” nägi inglise keeles  lmavalgust selle aasta alguses.

 

Käsitledes äri, juhtimist ja laiemalt käitumist, moodustavad Pinki raamatud (eel­mainitute kõrval „Free Agent Nation” ja „A Whole New Mind”) sidusa käsitluse meie aja tööst: kuidas tööd tehakse ehk töökorraldusest ja milleks seda tehakse ehk motivatsioonist. Alates 1990ndatest on internet ja tehnoloogia areng töömaailma radikaalselt muutnud, kuid teisenenud on ka töö kontekst laiemalt: enneolematu materiaalse heaolu tingimustes pole töö eesmärk enam vaid hea elujärje tagamine.

 

Vabakutseliste osakaalu kasv

Kui materiaalsete vajaduste rahuldamine on saanud iseenesestmõistetavaks, muutuvad olulisemaks vaimsed väärtused, nagu eneseteostus, eneseväljendus, elukvaliteet. Piisav tasu on vaikimisi eeldus, millest üksi ei piisa; määravaks saab võimalus teha midagi, mis endale korda läheb, ja teha seda oma valitud viisil. Siit jõuame ühe viimase aja trendini, iseendale tööandjaks hakkamiseni. Vabakutselisus, projektitöö, mikro­ettevõtlus, elustiiliettevõtlus ‒ ükskõik kuidas seda nimetame ‒ ei pruugi olla majanduslikus mõttes palgatööst kasulikum, küll aga võib pakkuda suuremat rahulolu.

[read]

Pink ise vahetas viimase „päris” töökoha USA asepresidendi Al Gore’i kõnekirjutajana vabakutselise elu vastu 1997. aastal. Paradoksaalsel kombel ajendas teda soov luua rohkem väärtust, teha midagi olulisemat, kui see oli tema silmis võimalik Valges Majas. Sellest teekonnast tõukus Pinki esimene raamat „Free Agent Nation”.

 

Teiseks põhjuseks oli soov paremini töö- ja eraelu ühildada. Elukorralduses, kus mõlemad vanemad kodukontoris töötavad, samal ajal kui järeltulijad kõrval­toas mängivad (ja aeg-ajalt tööreisile kaasa võetakse), pole tegelikult midagi uut. Pigem võib seda näha tagasi­pöördumisena tööstusrevolutsiooni­eelsesse aega, kui samuti elati ja töötati enamasti ühes kohas. Uuesti on see võimalikuks saanud tänu tehnoloogia arengule. Kui tootmisvahendid ei asu enam tehases, vaid kahe kõrva vahel, piisab töö tegemiseks arvutist ja võrguühendusest.

 

Uus motivatsioon, uued pädevused

Need meist, kes on (veel) traditsiooniliste tööandjate palgal, ootavad aga üha enam, et saaksid töötada nagu vaba­kutselised ‒ et tööaeg ja asukoht oleksid paindlikud ning oleks võimalus rääkida kaasa oma tööülesannetes ja selles, kuidas neid täita. Raamatu „Liikumapanev jõud” põhitees on, et välisel kontrollil ja preemiatel põhinev motivatsioon on tänapäeva töömaailmas asendumas sisemise motivatsiooniga. Viimasel on Pinki järgi kolm komponenti: iseseisvus ehk vabadus otsustada oma tegevuse sisu ja vormi üle, meisterlikkus ehk võimalus katsumuste ja oskuste piiril balansseerides areneda ning eesmärk ehk seotus mingi suurema sihiga kui kasum.

 

Samal ajal on muutunud ka oskused, mida ühiskond ja majandus vajab. Kui lineaarset, loogilis-analüütilist mõtlemist nõudvad ülesanded saab üha enam automatiseerida, tõusevad esile n-ö parema ajupoolkera pädevused, nagu loovus, empaatia ning oskus näha seoseid ja suurt pilti. Toodete ja teenuste puhul ei piisa enam nende funktsionaalsusest. Konkurentidest eristumisel on võtmetähtsusega disain ja lugu. Edu saavutavad need, kes suudavad pakkuda emotsiooni, esteetilist naudingut ja tähendust.

 

Inimnäoline müük

Üha kasvav osa tänapäeva tööst on müümine, väidab Pink oma raamatus „To Sell is Human”. Ta kasutab terminit „non-sales selling” ehk müügiväline müük või laiemalt mõjutamine, mille eesmärk pole kätte saada kellegi raha, vaid mõni muu ressurss, näiteks aeg, tähelepanu või info. Ühelt poolt kaasneb vajadus oma toodet või teenust müüa eelmainitud iseendale tööandjaks olemisega. Teisalt oodatakse ka palgatöötajatelt järjest suuremat paindlikkust ja eri rollide täitmist, sealhulgas müümist. Pinki küsitletud professionaalid hindasid oma töö tulemuslikkuse seisukohalt müügitöö tähtsust proportsionaalselt suuremaks kui sellele pühendatud aega.

 

Veendunult kummutab Pink eelarvamust ebasiirast ning pealetükkivast müügimehest. Infoühiskonnas on kadunud ostja ja müüja vaheline informatsiooni asümmeetria ja sellest tingitud müügimehe võimupositsioon. Tolmuimejat ostma minnes saab end veebis vajaliku infoga kurssi viia ega pea lootma poemüüja soovitustele (tegelikult pole muidugi enam vaja poodigi minna). Nii tõuseb fookusesse empaatia, oskus küsida ning mõista kliendi vajadusi ‒ ka neid, mida too ise sõnastada ei oska (äkki pole tal tegelikult vaja tolmuimejat, vaid hoopis kodukoristusteenust).

 

Peale tervikliku pildi töö muutumisest pakuvad kõik Pinki teosed hulga praktilisi nõuandeid, kuidas käsitletud teadmisi rakendada ja uutes oludes eduks vajalikke oskusi arendada. On põnev näha, kuidas suhestub seniste teostega värske „Millal”, mis räägib ajastamisest. Küllap leiab sealtki hulga konkreetseid soovitusi, mille abil nii enda kui ka oma organisatsiooni produktiivsust ja rahulolu suurendada.

[/read]

Ardo Reinsalu
Ajajuhtimise koolitaja

Tänapäevane ajajuhtimine on käitumispõhine

 

Mulle meeldib küsida „miks“, sest arusaamine ja uudse leidmine saab tulla ainult põhjuste mõistmisest. Ma olen lugenud palju ajajuhtimise teemalisi raamatuid, kus tutvustatakse mudeleid, reegleid, skeeme, mis peaksid aitama meil oma aega paremini korraldada. Kuid ilma põhjuseid mõistmata ei ole kuivast mudelist meie tänapäevases kiiresti muutuvas maailmas abi. Daniel H. Pinki raamat „Millal“ seevastu tahab tõesti asjadest aru saada – miks me teeme pärastlõunal halvemaid otsuseid, kas on olemas keskea kriis, miks on projekti keskel ennast raskem motiveerida ja miks oleks mõistlik töövestlusele ilmuda esimesena? Pink kirjutab haaravalt ja teda on lihtne lugeda. Mõnusa lugemise sisse peidab ta viiteid sadadele uuringutele, mis annavad sageli ootamatu ja samas äratundmisrõõmu valmistava vastuse küsimusele, miks me käitume nii ja mitte naa. Minu arvates on mudelipõhised ajajuhtimise soovitused jäänud eelmisse sajandisse. Tänapäevane ajajuhtimine on käitumispõhine. Kuidas me mingis olukorras käitume? Mida teha tehnoloogiliste ja avatud kontorist lähtuvate segajatega? Need ja paljud teised küsimused saavad raamatus põhjalikult vastatud.

 

Raamatu „Millal“ võib avada juhuslikust kohast ja asuda lugema. Autor on jaganud teose teemade järgi osadeks, millest igaüht võib võtta kui eraldi miniraamatut. Eriti praktiline on „Ajahäkkeri käsiraamat“ ehk iga teema lõpus esitatud praktilised nõuanded. Nende soovituste seast võib leida levinud ajajuhtimise nõuandeid, tehnikaid ja  võtteid, kuid on ka mõned täiesti uued teemad, millest ka mina polnud varem kuulnud. Näiteks oli huvitav ühiskondliku sünkroniseerimise teema, mida on meie individuaalsust hindaval ajastul üha raskem saavutada.

 

Minu arvates on tegu tõsiselt praktilise ja lihtsasti loetava ajajuhtimise raamatuga, mis on kohustuslik lugemine kõikidele, olenemata ametist, vanusest või sotsiaalsest taustast. Soovin kõikidele huvilistele head nautimist!

Kõik raamatud

Kodukord

1. Äripäeva raamatuklubis ilmub iga kuu (v.a juulis) 1–2 klubiraamatut juhtimise, psühholoogia, müügi, turunduse vms teemal.

2. Kord kuus saadame klubi liikmetele uusi raamatuid tutvustava uudiskirja.

3. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatud kuni 20% poehinnast odavamalt, peale selle teeme muid sooduspakkumisi.

4. Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta. Kui tellite raamatud kulleriga, on tasu 5,40 eurot.

5. Klubiraamatute eest saab tasuda e-arve püsimaksekorraldusega või arve alusel.

6. Kui soovite kuu klubiraamatutest loobuda, teatage sellest hiljemalt 20. kuupäevaks (juunis ja detsembris 15. kuupäevaks). Loobumiskuupäeva tuletame meelde ka SMS-i teel. Teatamata jätmist peame raamatute tellimiseks.

7. Raamatutest loobumisest saate teatada:
a) klubi kodulehel raamatuklubi.aripaev.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17),
c) aadressil [email protected].

8. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatuid osta ka e-raamatuna, klubihinnaga e-raamatu ostmiseks saadame kuu uudiskirjas lingi ja unikaalse sooduskoodi. E-raamatu ostmine ei tühista paberraamatute tellimust.

9. Kui ostate aasta jooksul vähemalt 6 raamatut, saate lisaks kingituseks valida ühe varem ilmunud klubiraamatu.

10. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage [email protected] või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).