Leia maailma parimad aktsiad

Autor: Marcus Hernhag

Ilmumisaeg: 21.05.2021

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 216

 

Paljud on väärtusaktsiatega kena kopika teeninud, legendaarne Warren Buffett teiste seas. Ta on noppinud turult silmapaistvaid ettevõtteid ammu enne seda, kui nende tegelik väärtus aktsiahindadest vastu vaatab. Marcus Hernhag nimetab neid oma raamatus maailma parimateks aktsiateks.

Kuigi edu võivad tuua erinevad strateegiad, on just väärtusaktsiatesse investeerimine Buffettile ning tema mõttekaaslastele toonud enim tulu. Väärtusaktsiatega vähendab investor küll riske, kuid mitte tootlust, sobides hästi neile, kes soovivad üsnagi lihtsal viisil riske juhtida. Miks mitte ka traditsioonilisele pensionikogumisele kena alternatiiv tagada.

Hernhag rõhutab, et muutuv maailm nõuab investorilt paindlikkust ning võimet aktsiaturu pikki trende ette näha. Oluline on ka mõista ühiskonna ootusi ning suundumusi, et välja sõeluda ettevõtted, mis tegelikult klientidele ja aktsionäridele väärtust loovad. Ta jagab  Benjamin Grahami, David Doddi, Warren Buffetti ja Charles Mungeri najal juhatust, millised on väärtusaktsiate strateegiate arengud ja eelised, kuidas leida väärtusaktsiaid kasvufirmadest, millal on õige aeg osta ja müüa ning kuidas riske maandada.

Raamatu väljaandmist toetas LHV.

Paljud maailmakuulsad investorid panustavad väärtusaktsiatele. Soovitan Marcus Hernhagi raamatut „Leia maailma parimad aktsiad“ kõigile neile, kes soovivad aru saada, millised on väärtusaktsiate tunnused, ning tahavad mõttega läbi lugeda head kokkuvõtlikku ülevaadet erinevatest võimalustest, kuidas neid turult leida.

Mulle meeldis, et Hernhag õpetab vahet tegema väärtusaktsiatel ja väärtusfirmadel ning soovitab väärtusaktsiaid otsida ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete hulgast. Samuti leiab raamatust hulga rusikareegleid, mida iga jaeinvestor võiks enda jaoks selgeks mõelda.

Paavo Siimann
investor, TalTechi ärikorralduse instituudi vanemlektor

 

Warren Buffetti väärtusaktsiate strateegiast inspiratsiooni saanud Marcus Hernhag kirjutab oma raamatus, kuidas väärtusaktsiatega võitjate hulka jõuda.

Kui paljud algajad otsivad aktsiates kiiresti rikastumise võimalust, siis Hernhag keskendub pikaajalisele väärtusinvesteerimise strateegiale, mida ta on kohandanud vastavalt aktsiaturgude muutusele. Ladusa keelega raamatust leiavad kasulikku nii pika investeerimishorisondiga algajad kui ka edasijõudnud investorid.

Raido Tõnisson
LHV nooremanalüütik

Vaata näidislehekülgi ›

Hind klubis: 30.50 € Hind poes: 38.50 €

Leia maailma parimad aktsiad

Otsi maailma parimaid aktssiaid 7 Väärtusaktsiate eelised 9 Toetu väärtustele, mitte börsile 13 Väärtusinvestori parim sõber on aeg 17 Väärtusaktsiate strateegia muutub 21 Tee vahet väärtusaktsial ja väärtusfirmal 27 Toimi kindlusvaruga õigesti 31 Benjamin Grahami heade väärtusaktsiate seitse kriteeriumit 37 Leia väärtust loovaid aktsiaid omakapitali kaudu 43 Saa aru, et madala väärtusega aktsia ei ole tasuta lõuna 45 Leia väärtusaktsia kasumi hindamise abil 51 Leia väärtusaktsiad kasvufirmadest 61 Kõik sinu firmad peavad olema head 69 Väärtusinvestori võti on head marginaalid 75 Leia väärtusaktsiad dividendide kaudu 79 Unustatud, ebapopulaarsed ja odavad aktsiad 83 Leia väärtus rahavoost 87 Kuidas praktikas sihthinda arvutada ja aktsiaid hinnata 93 Millal on õige aeg osta 105 Tegelikkus võib statistikale ära teha 109 Riskide vähendamise alused 111 Väärtuslõksu tunnused 119 Võid olla passiivne, aga täielikult ära eemaldu 131 Siis pead müüma 133 Koorma nagu Buffett 141 Lõppsõna. Grahami väärtusfilosoofiast kõlbab kasutada seda 145 Kokkuvõte Väärtusinvestori kaheksa rusikareeglit 149 Minu kriteeriumid aktsiale, mida tasub osta 153 Lisapeatükk Teiste varade väärtusinvesteeringud 161 Börsistatistika 165 Lingid juhuks, kui tahad rohkem teada 171 Sõnastik 175

Leia maailma parimad aktsiad

Raido Tõnisson, LHV nooremanalüütik

 

Aktsiaturud on pidevas muutuses, eriti käesoleval sajandil. Vastavalt sellele tuleb kohandada ka investeerimisstrateegiaid, mis on kunagistele ajaloo edukaimatele investoritele edu toonud.

 

Kuigi põhiprintsiibid on samad, kirjutab Marcus Hernhag oma raamatus „Leia maailma parimad aktsiad“ väärtusinvesteerimisest tänapäevases võtmes, mis toob edu ka praegustele investoritele.

 

Hernhag lähtub oma raamatus ajaloo ühe edukaima investori Warren Buffetti strateegiast, kes on omakorda õppust võtnud väärtusaktsiate filosoofia isaks peetud Benjamin Grahamist. 1930. aastal nägi Grahami strateegia ette mitmeid printsiipe, mida ta vastavalt turukeskkonnale ja poliitilistele sündmustele igal kümnendil kohendas. Neist olulisemad hõlmasid peamiselt aktsia hindamist võrdluses aastatulu ja omakapitaliga, mida Buffett hiljem kohandas ja edasi arendas.

 

Ka Hernhag usub, et ükskõik millist investeerimisstrateegiat tuleb kohandada, eelkõige endale ja oma elule sobivaks. Sealjuures tuleb arvesse võtta, kui palju sul on aega, huvi ja teadmisi, ning kuidas mõjutab sind aktsiaturgude psühholoogia.

 

Millise strateegiaga kukkumist pehmendada?

 

Nii nagu ka pealkiri ütleb, on raamatu peamiseks mõtteks anda lugejale aimu, kuidas leida üles maailma parimad aktsiad. Hernhag peab selleks osalust edukas ettevõttes, mis loob aktsionäridele piisavalt väärtust ning mille puhul ei ole aktsiahinda tuleviku oodatavat väärtust veel täielikult sisse arvestatud. Ta peab silmas neidsamu igavaid aktsiaid, mis üle spekuleeritud rakettide kõrval esmapilgul kahvatuvad. Pikas perspektiivis hoiavad esimesed rohkem väärtust ja pakuvad paremat kogutootlust. Seda eelkõige börsikrahhide ajal, mil aktsionäridele makstavad dividendid aitavad kukkumist pehmendada.

 

Kuigi teoreetiliselt võib ka odavaid kasvuaktsiaid liigitada väärtusaktsiate hulka, on traditsiooniliselt olnud väärtusaktsiad suurtel ja turvalistel firmadel, millel on tugevad tooted ja teenused, et pidada vastu kõikvõimalikele oludele. Esmapilgul odav kasvuaktsia võib turulanguse ajal veelgi odavamaks kukkuda. Tänapäeval pole need liigitused enam aga kivisse raiutud ning levima on hakanud ka kombinatsioon väärtusaktsiast ja kasvuaktsiast.

 

Millele tähelepanu pöörata

 

GARP (Growth at a Reasonable Price) puhul on oluline leida ettevõtted, mis on viimasel viiel kuni kümnel aastal suutnud oma kasumit stabiilselt kasvatada, kuid mille väärtus on mõistlikul tasemel. Kuigi kasumi kasvu suhtarvu vaatamine on selliste ettevõtete puhul oluline, soovitab autor pika perspektiiviga investeerimisel kõikvõimalikud suhtarvud pigem teisejärguliseks jätta ning keskenduda aktsiatele, mis suudavad kõige rohkem väärtust luua.

 

„Leia maailma parimad aktsiad“ annab lugejale selged juhised, kuidas kõige rohkem väärtust loovad aktsiad turult üles leida, hoidudes samas väärtuslõksudest ja edukate investorite tehtud vigadest.

Paavo Siimann, investor, TalTechi ärikorralduse instituudi vanemlektor

 

Paljud maailmakuulsad investorid panustavad väärtusaktsiatele. Marcus Hernhag rõhutab, et väärtusaktsiatesse investeerimine toob edu siis, kui osata näha börsi ja firmasid õigesti.

 

Kui väärtusinvestor otsib firmasid, mis on juba edukad, siis kasvuinvestorid panustavad ettevõtetesse, millel on paljulubav tulevik. Viimane lähenemine nõuab aga keskmisest tunduvalt paremat ennustusvõimet.

 

Hernhag otsib oma raamatus „Leia maailma parimad aktsiad“ vastust küsimusele, kuidas õigeid väärtusaktsiaid üles leida. Vastupidi tavaarvamusele rõhutab Hernhag, et väärtusaktsiaid võib leida ka firmade hulgast, millel puudub suur hulk materiaalseid ja immateriaalseid põhivarasid, sest kõikidel tegevusaladel pole selleks vajadust. Oluline on hoopis veenduda, kas aktsia on võrreldes tulevaste kasumite ja teenitava rahaga piisavalt madalalt hinnatud.

 

Seab vanameistrite meetodid küsimärgi alla

 

Raamatus arutatakse läbi ja vajaduse korral seatakse küsimärgi alla vanameistrite Benjamin Grahami, David Doddi, Warren Buffetti ja Charles Mungeri väärtusaktsiate leidmise meetodid. Näiteks jõudis Hernhag järeldusele, et tänapäeval on börsidel vähe ettevõtteid, mis vastaksid korraga kõigile Grahami raamatus „Intelligentne investor“ esitatud kriteeriumidele.

 

Hernhag toonitab, et nagu teisi strateegiaid, tuleb ka väärtusstrateegiaid kohandada muu hulgas endale ja oma elule sobivaks. Lähtuda tasub sellest, kui palju aega on investoril võimalik investeerimisse panustada, millised on tema huvid ja teadmised ning kuidas ja mil määral mõjutab investeerimispsühholoogia investori otsuseid.

 

Millised on hea firma kriteeriumid?

 

Üks huvipakkuvaim osa raamatus on diskussioon, milline on hea firma, mille aktsiatesse tasuks investeerida. Seda iseloomustavad tark ärimudel, tugev kaubamärk, ennustatav ja kindel nõudlus ning ühtlasi võime teenida nii kasumit kui ka raha. Hea firma ei pruugi olla igal hetkel populaarne, kuid ühel hetkel tuleb aktsia hind järele.

 

Põnev oli lugeda ka arutelu, kui numbrivaba saab väärtusaktsiate hindamine üldse olla. Siinkirjutaja heameeleks jõudis Hernhag järeldusele, et täiesti numbrivaba hindamismeetodit ei ole siiski mõistlik juurutada, sest siis võib aktsiaid liiga kallilt osta. Samas võib terve mõistuse kasutamine liiga keeruliste arvutusskeemide asemel anda palju parema tulemuse.

 

Soovitan Marcus Hernhagi raamatut „Leia maailma parimad aktsiad“ kõigile neile, kes soovivad aru saada, millised on väärtusaktsiate tunnused, ning tahavad mõttega läbi lugeda hea kokkuvõtliku ülevaate erinevatest võimalustest, kuidas neid turult üles leida.

 

Mulle meeldis, et Hernhag õpetab vahet tegema väärtusaktsiatel ja väärtusfirmadel ning soovitab väärtusaktsiaid otsida ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete hulgast.

 

Raamatus leidub rohkesti rusikareegleid, mida iga jaeinvestor võiks enda jaoks selgeks mõelda.

Kõik raamatud

Kodukord

1. Äripäeva raamatuklubis ilmub iga kuu (v.a juulis) 1–2 klubiraamatut juhtimise, psühholoogia, müügi, turunduse vms teemal.

2. Kord kuus saadame klubi liikmetele uusi raamatuid tutvustava uudiskirja.

3. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatud kuni 20% poehinnast odavamalt, peale selle teeme muid sooduspakkumisi.

4. Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta. Kui tellite raamatud kulleriga, on tasu 5,40 eurot.

5. Klubiraamatute eest saab tasuda e-arve püsimaksekorraldusega või arve alusel.

6. Kui soovite kuu klubiraamatutest loobuda, teatage sellest hiljemalt 20. kuupäevaks (juunis ja detsembris 15. kuupäevaks). Loobumiskuupäeva tuletame meelde ka SMS-i teel. Teatamata jätmist peame raamatute tellimiseks.

7. Raamatutest loobumisest saate teatada:
a) klubi kodulehel raamatuklubi.aripaev.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17),
c) aadressil [email protected].

8. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatuid osta ka e-raamatuna, klubihinnaga e-raamatu ostmiseks saadame kuu uudiskirjas lingi ja unikaalse sooduskoodi. E-raamatu ostmine ei tühista paberraamatute tellimust.

9. Kui ostate aasta jooksul vähemalt 6 raamatut, saate lisaks kingituseks valida ühe varem ilmunud klubiraamatu.

10. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage [email protected] või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).