Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse

Autor: Seppo Saario

Ilmumisaeg: 20. okt 2016

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 352

Seppo Saario on nii Soomes kui ka Eestis investeerimisguruna tuntud juba väga pikka aega ja tema õpetuste najal on üles kasvanud terved põlvkonnad aktsionäre. 2016. aasta algul ilmus Soomes tema legendaarse investeerimisraamatu „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“ 12., täiendatud trükk. Seda kaasajastatud väljaannet saavad nüüd nautida ka Eesti lugejad.

Raamat annab aktsiatesse investeerimisest selge ja arusaadava pildi. Autor tutvustab oma pikaajalisele kogemusele tuginedes erinevaid investeerimisstrateegiaid, mis aitavad lugejal leida endale investeerimisturul osalemiseks kõige sobivama viisi, panna kokku hea tootlikkuse ja soovitava riskitasemega aktsiaportfelli ning vältida kahju.

Raamatust leiab vastuse muuhulgas järgnevatele küsimustele. Miks börsiettevõtted on parim pikaajaline investeering? Kuidas teha esimene aktsiainvesteering? Millal peaks ostma, millal müüma? Raamat räägib, kuidas investeeringuid tuleb valida ja millele investor peab tähelepanu pöörama, et saada endale tõeliselt väärtuslikke aktsiaid.

Vaata näidislehekülgi ›

Hind klubis: 30,50 € Hind poes: 38,50 €

Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse

1. JÕUKUS KASVAB SÄÄSTES .... 15 Väärtpaberibörs ja börsiaktsia ....18 Oma ettevõtteid, mis igal aastal jaotavad aina suuremat kasumit .... 20 Turujõud on määravad .... 22 Teadmised, oskused ja võidutahe on edukuse võtmetegurid .... 25 2. KUIDAS MA OSTAN BÖRSIAKTSIAID? .... 27 Börsiaktsiaid on lihtne hoida .... 30 Börsiaktsiaid saab hõlpsalt muuta rahaks .... 30 Väärtpaberitehingute kulud on väikesed .... 31 3. MAJANDUSLIKUST JÕUKUSEST.... 35 Miljoni dollari suuruse investeerimisvaraga kuulud viieteistkümne miljoni miljonäri hulka maailmas .... 35 Suuremad varandused luuakse vara koondamisega enda juhitavatesse ettevõtetesse .... 36 Teisi nõustades võib hästi teenida .... 39 Kapitalikasvu keskmesse on tõusnud kodumajapidamised .... 40 Euro vähendab valuutariske .... 41 Äri tulusus on võtmeküsimus .... 42 Investeerimisobjekti otsival varal ei ole geograafilisi piire .... 43 Vara muudetakse väärtpaberiteks .... 43 4. BÖRSIAKTSIAD INVESTEERIMISOBJEKTINA .... 45 Kui tahad börsiaktsiatega rikastuda, siis vajad võidutahet ja oskusi .... 45 Börsiaktsiad on olnud tulusaimad .... 48 Börsiaktsiate tootlus USA-s oli aastail 1926–2010 keskmiselt 9,9 protsenti aastas .... 53 Soome börsiaktsiad on konkurentsivõimelised investeerimisobjektid .... 54 Lühemal perioodil on aktsiainvesteeringute tootlus muutlik .... 55 Hea ja halva aktsia tootlus on uskumatult erinevad .... 56 Börsiaktsiate maratontabel 1960–2015 …. 57 Miks börsiaktsiate tootlus on kõige parem? …. 58 Soomlased kardavad ebakindlust .... 59 5. INVESTEERIMISPÕHIMÕTTED .... 61 Koosta investeerimispõhimõtted ja tegutse järjekindlalt nende järgi .... 61 Mida võtta investeerimispõhimõteteks? …. 62 Likviidsusrisk on osa koguriskist .... 68 Õnnestunud investeerimisotsused eeldavad pidevat informatsiooni turu kohta .... 69 Kuidas alustada vähese kapitaliga? …. 71 Süstemaatilise investeerimisega muudad väikese kapitali suureks .... 74 Edust pimestatuna oled aldis tegema suurimaid vigu .... 76 6. BÖRSIAKTSIAGA KAASNEB RISK EHK VÕIMALUS KAOTADA .... 81 Tururiski saab vältida ainult siis, kui lahkud börsilt .... 83 Tururisk on teoks saanud .... 84 Kuidas hajutada aktsiaportfelli? …. 87 Aktsiaga seonduv risk .... 89 Aktsiariski võib mõõta arvudes.... 90 Beetakordaja näitab aktsia hinnamuutustundlikkust indeksi suhtes .... 90 Volatiilsus mõõdab hinnamuutustundlikkust arvudes.... 91 Value-At-Risk-suhe näitab, kui aldis on aktsia väärtuse kahanemise suhtes .... 95 7. EESMÄRK ON KÕRGE TOOTLUS .... 99 Börsiaktsiad tuluallikana .... 99 Pikemal perioodil tõstab aktsia hinda üksnes dividendide suurendamine .... 99 Dividendide maksmise mõju aktsiahindadele .... 100 Otsus maksta dividende tugevdab ettevõtte positsiooni .... 102 Keskmine dividenditootlus on neli protsenti aastas .... 103 Aktsionäridele jaotatakse pool aastakasumist .... 106 Börsiettevõtted oma dividendipoliitikast .... 107 Nokia dividendid aastail 1988–2014 …. 108 YIT oli kõige kauem maksnud pidevalt kasvavaid dividende .... 111 P/E tase näitab, kuidas turg hindab aktsiat ettevõtte kasumi suhtes .... 113 Investeeritud kapitali tootlus ja omakapitali tootlus .... 117 Kuidas investor saab omakapitali tootlusnäitajaid kasutada? …. 119 Cash is king! …. 120 Millal aktsiahinnad on kõrged ja millal madalad? …. 122 Intressitaseme areng mõjutab vara väärtust .... 123 Kapitaliinvestorid uuendasid aktsia väärtuse määramist .... 125 Aktsia bilansiline väärtus .... 127 Ettevõtte tükeldamisväärtus .... 130 Parimaid aktsiaid võib leida näitajate abil .... 130 Eri investeerimisstrateegiate aastatootlused 1988–2009. 131 Tootlus kasvab, kui näitajad ühitada .... 133 Suur omakapitalitootlus ja madal P/E suhe on tootlik kooslus .... 133 Ameerika Ühendriikides on tehtud mitu uurimistööd parimatest näitajatest ja nende ühitamisest .... 134 8. INVESTEERIMISOBJEKTI VALIKU ASPEKTE .... 137 Tee pikaajaline investeering turuliidrite aktsiatesse .... 137 Investeerimisobjekti lihtsamaks leidmiseks rühmita börsiettevõtted ....140 Konjunktuuritundlikud ettevõtted tõusevad ja langevad kiiresti .... 145 Rikka ettevõtte omanikuna ole kannatlik .... 146 Pöördepunktist tõusnud ettevõtted pakuvad unelmate kasumeid .... 147 Väärtusettevõtete tootlus on pika perioodi jooksul parem kui kasvuettevõtetel.... 150 Kasvuettevõtteid hinnatakse aeglase inflatsiooni ajal kõrgelt .... 151 Kuidas hindan täiesti uue tegevusala ettevõtet .... 153 Otsi ettevõtteid, kellel on pakkuda midagi uut .... 158 Teemandid kivihunnikus – millised on väikeettevõtete aktsiad? …. 159 Sinu risk on seda suurem, mida suurema võlakoormaga ettevõttesse raha paigutad .... 161 Börsiettevõttes töötades oled eelisolukorras .... 162 Põhiomaniku osaluse suurus mõjutab huvi aktsia vastu .... 163 Ole hoolikas, kui investeerid ettevõttesse, kus võim on palgaliste juhtide käes .... 164 Mõtle enne, kui osaled uue börsiettevõtte avalikul esmaemissioonil .... 166 Oma aktsiate ost on hea märk .... 170 Vali enim kaubeldud aktsialiik .... 170 Käi börsiettevõtetes .... 172 Hea ettevõtte tunnused .... 174 9. KAS PRAEGU ON ÕIGE AEG OSTA, HOIDA VÕI MÜÜA BÖRSIAKTSIAID? …. 177 Börsitsükkel on nagu aastaaegade vaheldumine .... 178 Kõrgkonjunktuuri ajal tehtud aktsiainvesteeringute oodatav tootlus on väikseim .... 185 Börs võidab aeglase inflatsiooni .... 186 Intressitaseme langus on börsile mesi, tõus mürk .... 188 Hea märk: hinnad tõusevad ja käive on suur .... 189 Börs aimab majandusuudiseid ette .... 190 Turult eemalolek võib kalliks osutuda .... 192 10. TURUVIHJED, MIS AJENDAVAD KAALUMA AKTSIATE MÜÜKI .... 195 Kui sisering müüb, siis müü sinagi! …. 195 Ettevõtte ostmine võõralt tegevusalalt või uuelt turult võib ohtu seada firma väärtuse .... 196 Müü aktsiad, kui edukas ettevõte ehitab uhke peakorteri .... 199 Kui suurinvestorid võitlevad ettevõttes võimu pärast, siis anna korraldus müüa kõrge hinnaga .... 201 Pikaajalise tõusu lõpp on lähedal, kui hind hüppeliselt kerkib .... 205 Kui kõik võimalikud investorid on turule tulnud, siis hind enam ei tõuse .... 206 Kogenematu investori üldine viga on aeglane reageerimine .... 207 11. UUDISED JA AKTSIA HINNA ARENG ON VÄIKEINVESTORI LÕKS .... 209 Väikeinvestori lühinägelikkus hävitab kasumi .... 210 Tegutse uudise, mitte hinnamuutuse järgi .... 211 Ära loobu parimatest aktsiatest! …. 212 12. REEGLIPÄRASED PERIOODILISED KÕIKUMISED .... 213 Kõige tõenäolisem tõusuperiood algab novembris ja lõpeb mais .... 213 Seletamatu kuue kuu nähtus esineb ka Soomes .... 215 Jaanuaris on tõusu tõenäosus 76 protsenti .... 218 Soodsaimad tõusupäevad kuus on järjestikku .... 220 Ära müü aktsiaid esmaspäeval.... 221 Nõrgematest aktsiatest saab kõige kergemini lahti aasta esimestel kuudel .... 221 13. TEHNILINE BÖRSIANALÜÜS AITAB TEHINGUID AJASTADA .... 223 Tee otsus investeerida börsi liikumise peasuuna järgi .... 226 Aktiivne investor kasutab ära kuudepikkuseid arenguperioode .... 228 Toetus- ja vastupanutasemed on nähtamatud hinnamüürid .... 231 Muid tehnilise analüüsi abivahendeid .... 232 14. MADAL TÜKIHIND VÕIMALDAB SUURI MUUTUSI .... 233 Investeerimisturg ihaleb madalaid ühikuhindu .... 233 Ruukki Group tegi pööraseid päevasiseseid hüppeid .... 234 Tehnilise analüüsi meetodid aitavad ajastada tehinguid sendiaktsiatega .... 235 Sendiaktsiad sobivad investeerimisturu harjutusväljakuks .... 236 15. PERSONALIOPTSIOONID TÕUSUHOOVAKS .... 241 Personalioptsioonid muutuvad börsil kaubeldavaks, kui algab optsioonidega märgitavate uute aktsiate märkimisperiood .... 242 Huvipakkuv börsil noteeritud personalioptsioon Finnair 2000 A näitel .... 244 Optsiooniprogrammi tingimusi tuleb hoolega lugeda .... 247 Investeerimisnäpunäide .... 248 16. KAS INVESTEERIDA VÄLISMAA VÄÄRTPABERITESSE? …. 249 Välismaale investeerimise riskid .... 251 Soomlaste investeeringutes välismaale domineerivad fondid .... 253 Hiina on maailmamajanduse kasvu vedur.... 254 Venemaa lähedus annab Soomele suure riskiga eeliseid.... 256 17. KULUSÄÄSTLIKUD INDEKSAKTSIAD VÕISTLEVAD INVESTEERIMISFONDIDEGA .... 259 Kasuta oma kulueelist pikaajalistes investeeringutes .... 262 OMXH25-indeksaktsiaga saab osa Helsingi börsi 25 tähtsama ettevõtte keskmisest arengust.... 263 Nägemus on määrav .... 264 18. OHT VARITSEB KA FONDIINVESTOREID.... 267 Ajastus otsustab .... 268 Fondiinvesteerimise kulud vähendavad tootlust .... 268 Vaid üksikud fondid võidavad võrdlusindeksi pikemal perioodil .... 270 Raha kasseerimine maksuvõidu ja monopoli abil .... 272 Kuna fondide kulud on suured, peab neil olema eeliseid .... 273 Fondiinvesteeringud tasub hajutada ajaliselt .... 274 Võrdlusinfot saab hõlpsasti .... 275 Kas saadud tulu on tuleviku garantii? …. 276 19. STRUKTUREERITUD INVESTEERIMISTOOTED .... 279 20. KULLA VÄÄRTUS SÄILIB HALBADEL AEGADEL .... 283 Kulla aluselt turujõudude armule .... 284 Kuld on maailma vanim kõlblik valuuta .... 286 Uue kulla tootmine kasvab aeglaselt .... 288 Kuidas investeerin kulda? …. 290 Kullakontol hoitakse raha või aktsiate asemel kulda .... 290 Kõige ökonoomsem on kulda investeerida indeksaktsiatega .... 291 21. INVESTEERIMISSTRATEEGIAID OOKEANI TAGANT .... 295 Wall Streeti professionaali investeerimisstrateegia .... 296 Kuidas tunnen ära parimad aktsiad? …. 299 Warren Buffett – maailma osavaim investor .... 300 Jim Rogers ja George Soros olid firmakaaslased .... 305 Investeerimismeistri strateegiad .... 307 Maapealse õnne häll .... 308 Peenutsev investor .... 309 Tundmatu meisterinvestor .... 311 Mees, kes oskas kuulata turu muusikat .... 312 Tuletisinstrumentide turu kuldsõrm .... 314 Jalad kindlalt maas .... 315 22. SADA IGIHALJAST BÖRSIVIHJET .... 317

Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse

Jaak Roosaare
investor, „Rikkaks saamise õpiku” autor

Igaüks võib olla aktsionär

 

Seppo Saario käe all on üles kasvanud põlvkondade viisi aktsiainvestoreid nii siin- kui sealpool Soome lahte. Tema raamatute eesmärk on näidata, et tänu aktsiaturule on meil kõigil võimalik saada omanikeks.

Ma mäletan väga selgelt hetke, kui otsustasin, et minust saab investor. Oli 1998. aasta juunikuu ja ma olin raamatukogust laenutanud Seppo Saario raamatu nimega „100 igihaljast börsivihjet”. Esimest korda sain ma aru, et iga avalik ettevõte koosneb killukestest, mida on võimalik kokku osta. Ma ei suutnud uskuda, et igaühel on võimalik saada ükskõik millise avalikult kaubeldava ettevõtte omanikuks! Selleks ei küsita CV-d ega motivatsioonikirja. Sul pole vaja ei teadmisi ega kogemusi. Ja valik on otsatu. Miks ma peaksin hakkama ise nullist üles ehitama ehitusfirmat, kui mul on võimalus saada näiteks Merko omanikuks? Või kas poleks äge, kui mulle kuuluks tükike Apple’ist ja Facebookist? Kui suur on tõenäosus, et ma saan elu jooksul töötada näiteks USA 500 suurimas ettevõttes? Ilmselt null. Aga olla nende ettevõtete omanik? Lihtne. Kõik see on võimalik. Lugesin Seppo Saario raamatu mitu korda järjest läbi ja otsustasin, et ka minust saab aktsiainvestor.

Usun, et sarnaste mälestustega investeerimishuvilisi on Eestis veel sadu ja sadu. Nii nagu Robert Kiyosaki raamatute lummuses on üles kasvanud terve põlvkond kinnisvarahuvilisi (sh näiteks hiljuti ÄP eetris esinenud Ergo Mõttus), on Seppo Saario aidanud kasvatada üles põlvkondade viisi aktsiainvestoreid nii siin- kui sealpool Soome lahte.

 

[read]

Aktsiaturg ei ole keeruline ega ohtlik. Enamasti räägitakse meedias aktsiatest just kauplemise ja spekuleerimise võtmes. Kui sa pole varem sellest teemast midagi kuulnud, siis tundub see ilmselt keeruline, ohtlik ja kättesaamatu. Seppo raamatute eesmärk on seda suhtumist muuta ja näidata, et tänu aktsiaturule on meil kõigil võimalik saada omanikeks. See on lihtsam ja turvalisem kui töökoha otsimine või hoidmine. Muidugi algab investeerimine säästmisest ja see omakorda eeldab sissetulekut. Sissetulek tähendab reeglina palka ehk töökohta. Aktsiad ei ole töövahend, millega mitte millestki midagi teha. Selleks on töö ja ettevõtlus. Seega ei aita aktsiad rikkaks saada, kui puudub kapital ja sissetulek. Küll on aga aktsiad hea töövahend, et muuta oma säästud pikaajalist ja ajas kasvavat rahavoogu pakkuvateks varadeks. Samuti aitavad aktsiad kapitali hajutada. See on eriti oluline juhul kui muidu koosneb sissetulek ainult palgatulust ja on ilmselt ühe ettevõtte ja ühe riigi põhine. Aktsiad võimaldavad omandada osalust eri ettevõtetes üle kogu maailma ja nii riski oluliselt hajutada.

Soovitan Seppo Saario raamatuid lugeda kõikidel investeerimisest huvitatutel – minu raamaturiiulis on Seppo Saario raamatud üheskoos Warren Buffetti omadega aukohal.

[/read]

Alo Vallikivi
LHV Panga maaklertegevuse juht

Investeerimine on ju imelihtne

Osta odavalt ja müü kallilt. Kuidas aga teada saada, millised väärtpaberid on odavad ja millal nad on muutunud kalliks? Üks võimalus on toetuda omaenda investeerimiskogemusele, kuid vanasõnagi ütleb, et tark õpib ikka pigem teiste vigadest, ning seetõttu tuleks pilgud suunata kogemustega investorite suunas. Kindlasti leidub Eestiski heade kogemustega pikaajalisi investoreid, kuid isegi nende kogemus võib olla liiga lühike. Seppo Saario 60aastane investeerimiskogemus on kulda väärt ning aitab nii alustavat investorit kui kogenud kauplejat.

Seppo Saario sündis 1938. aastal Helsingis ning praeguseks on ta nii Soomes kui ka Eestis saavutanud legendaarse börsiguru maine.  Tema sulest on ilmunud mitmeid investeerimisraamatuid ning „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“ on nende raamatute kokkuvõte.

 

Kindlad põhimõtted. Raamatust kumavad läbi väga kindlad investeerimispõhimõtted ja ma usun, et nendega tutvumine aitab investoritel teha paremaid otsuseid. Seppo Saario ei käsitle ainult aktsiaid, vaid räägib ka võlakirjadest, optsioonidest, investeerimisfondidest ning keerukama struktuuriga investeerimistoodetest. Vaatluse all on tehingute ajastamine, levinumad vead, mida investeerimisel tehakse, väärtpaberite portfelli kaasamise põhimõtted ning palju muud kasulikku.

Raamatu suur väärtus on ühe kogenud investori pikaajalise kogemuse edasiandmine. Praktilised näited käivad enamasti Soome ettevõtete kohta, millest mõni on eestlastele rohkem tuttav, mõni vähem, kuid lood nende taga on pigem universaalsed. Soome väärtpaberiturg saab raamatut lugedes kindlasti tuttavamaks ning tihti tuleb ka tõdeda, et mured ja rõõmud on seal üsnagi sarnased meie omadega.

Väga väärtuslikuks pean ma seda, et Seppo Saario  on esile toonud oma lemmikkauplejad ja  -investorid. Raamatus on valikuliselt toodud välja nendegi põhimõtteid.

Minu investeerimiskarjäärile andis väga tugeva tõuke 1997. aastal eesti keeles ilmunud „100 igihaljast börsivihjet“. Selles raamatus on need otsekui kirss tordil samuti välja toodud ning ajas on need pigem väärtust juurde saanud.

Seppo Saario kogemust tasub kuulda võtta ning „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“ peaks olema iga investori raamaturiiulis või lugeris.

 

Kõik raamatud

Kodukord

1. Äripäeva raamatuklubis ilmub iga kuu (v.a juulis) 1–2 klubiraamatut juhtimise, psühholoogia, müügi, turunduse vms teemal.

2. Kord kuus saadame klubi liikmetele uusi raamatuid tutvustava uudiskirja.

3. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatud kuni 20% poehinnast odavamalt, peale selle teeme muid sooduspakkumisi.

4. Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta. Kui tellite raamatud kulleriga, on tasu 5,40 eurot.

5. Klubiraamatute eest saab tasuda e-arve püsimaksekorraldusega või arve alusel.

6. Kui soovite kuu klubiraamatutest loobuda, teatage sellest hiljemalt 20. kuupäevaks (juunis ja detsembris 15. kuupäevaks). Loobumiskuupäeva tuletame meelde ka SMS-i teel. Teatamata jätmist peame raamatute tellimiseks.

7. Raamatutest loobumisest saate teatada:
a) klubi kodulehel raamatuklubi.aripaev.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17),
c) aadressil [email protected].

8. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatuid osta ka e-raamatuna, klubihinnaga e-raamatu ostmiseks saadame kuu uudiskirjas lingi ja unikaalse sooduskoodi. E-raamatu ostmine ei tühista paberraamatute tellimust.

9. Kui ostate aasta jooksul vähemalt 6 raamatut, saate lisaks kingituseks valida ühe varem ilmunud klubiraamatu.

10. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage [email protected] või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).