Kahetsuse jõud

Autor: Daniel H. Pink

Ilmumisaeg: 20.10.2023

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 240

Mida sina viimati kahetsesid? Kahetsust tunnevad kõik, olgu see siis millegi tegemise või tegemata jätmise pärast. Daniel H. Pink, menukite „Millal“ ja „Liikumapanev jõud“ autor, on korraldanud kahetsusuuringuid nii USAs kui ka ülemaailmselt, võttes kahetsuse kui universaalse emotsiooni lähema vaatluse alla. Negatiivsed tunded on terve aju ja küpse mõtteviisi tunnus, samuti väidab Pink, et mõõdukas kahetsus muudab meid paremaks, kuna annab eelduse õppimiseks ja arenguks.

Kui meenutame ja isegi võimendame oma varasemaid vigu, aitab see edaspidi langetada paremini läbi kaalutud otsuseid, kasvatada sihikindlust ja parandada sooritust. Negatiivsete tunnete allasurumine lükkab vaid edasi nendega silmitsi seismise hetke ja loob pettekujutelmi, hea pole ka teine äärmus ehk neile tunnetele täieliku voli andmine – see võib viia meeleheiteni. Ennekõike on tundeid tarvis analüüsida, et nende tekitatud ajutine stress enda kasuks pöörata. Võti seisneb tasakaalu leidmises: kuidas käsitleda kahetsust võimalusena õppetunniks, ilma et see meid määratlema hakkaks? Iseennast ei ole vaja vigade tõttu mitte hukka mõista, vaid õppida aktsepteerima.

Rohkete kahetsusuuringust pärit näidete najal on Pink paigutanud kahetsused nelja kategooriasse, millest joonistuvad omakorda välja neli peamist inimlikku vajadust: stabiilsus, areng, headus ja armastus. Selgub, et tuumkahetsused on koondunud just käest lastud võimaluste ja täitmata jäetud kohustuste ümber. Kahetsusele õigesti lähenedes on aga võimalik jõuda täisväärtusliku eluni, sulandades meie ees laiuvad kohustused ja võimalused sujuvalt ühte. Autor pakub välja hõlpsasti järgitavad võtted, mis aitaks meil kiiremini ja tõhusamalt endale seatud eesmärkide poole pürgida.

Hind klubis: 30.50 € Hind poes: 39.50 €

Kahetsuse jõud

Esimene osa. KAHETSUSE ENNISTAMINE 13
 1. Kahetsuseta elu: totrus, mis takistab elamist 15
„Kahetsus ei ole ohtlik, ebanormaalne ega ka mitte kindlalt õnneni viivalt teelt eemale juhtiv hälve. See on tervislik, üleüldine, ja ini­meseks olemise lahutamatu osa. Kahetsus on ka väärtuslik. See toob selgust. Ohjab. Õigesti kogetuna ei suru see meid tingimata maadligi, vaid võib hoopis kõrgustesse tõsta.“
 1. Miks kahetsus on inimlik 29
„Teisisõnu, võimetus tunda kahetsust – mõneti kogu „no regrets“ filosoofia tuum – ei ole eelis, vaid hoopis märk ajukahjustusest.“
 1. Ilustamine ja ahastamine 41
„Faktivastast mõtlemist on teaduslikult uuritud kaks aastakümmet ning sellest koorub välja veider asjaolu: head enesetunnet tekita­vad minevikumõtted on üsna harvad, samas kui halvasti mõjuvad mõtted on ülimalt tavalised. Kas oleme kõik ennast õõnestavad masohhistid?“
 1. Miks kahetsus meid paremaks muudab 51
„Ärge vältige emotsioone. Aga ärge jääge ka nendesse pidama. Astuge neile vastu. Kasutage neid edasise käitumise katalüsaato­rina. Kui mõtlemine on tegutsemiseks, siis tunded võivad aidata meil mõelda.“ Teine osa. KAHETSUSE LAHKAMINE 67
 1. Pinnapealne kahetsus 69
„Inimelu kandub eri valdkondadesse – oleme lapsevanemad, pojad, tütred, abikaasad, partnerid, alluvad, ülemused, õpilased, kuluta­jad, investorid, kodanikud, sõbrad jne. Miks ei peaks siis ka kahet­sus neid eluvaldkondi läbima?“
 1. Neli tuumkahetsust 81
„See, mis on nähtav ja lihtsasti kirjeldatav – eluvaldkonnad, nagu pere, haridus ja töö –, on tükk maad vähem tähtis kui motivat­siooni ja püüdluste varjatud taristu, millele see toetub.“
 1. Põhimõttekahetsus 89
„Põhimõttekahetsus saab alguse vastupandamatust kiusatusest ja lõppeb vastuvaidlematu loogilise järeldusega.“
 1. Julguse kahetsus 103
„Julguse kahetsuse keskmes on luhtunud kasvuvõimalus. Nurjunud võimalus, et meist võiks saada teistsugune – õnnelikum, julgem, terviklikum – inimene. Suutmatus oma lühikese eluaja jooksul üksikute oluliste teetähisteni jõuda.“
 1. Moraalne kahetsus 117
„Pettus. Truudusetus. Vargus. Reetmine. Pühaduseteotus. Mõned kahetsusuuringule saadetud moraalse kahetsuse kirjeldused kõla­vad nagu kümne käsu õppevideo märkmed.“
 1. Suhtekahetsus 135
„Just tähendusrikkad suhted annavad elule mõtte ja paku­vad rahulolu. Kuid kui need suhted kas meie soovil või tähelepandamatusest lagunevad, siis takistab nende parandamist piinlikkusetunne. Kardame, et katse suhteid soojendada kukub läbi ning tekitab meie tähelepanu objektides veelgi suuremat ebamuga­vust. Ent see mure on peaaegu alati asjatu.“
 1. Võimalused ja kohustused 151
„Neli tuumkahetsust toimivad hästi elatud elu pildinegatiivina. Teades, mida inimesed enim kahetsevad, on võimalik kujutise ümber pööramisel tuvastada, mida nad kõige enam väärtustavad.“ Kolmas osa. KAHETSUSE ÜMBERSÜND 159
 1. Heastamine ja ilustamine 161
„Kuid tehtut kahetsedes on mul endiselt võimalik ka olevik ümber mängida – vajutada oma eksistentsiaalsel klaviatuuril Ctrl + Z.“
 1. Omaksvõtt, kaastunne ja distants 169
„Lihtsat kolmest sammust koosnevat protsessi järgides võime kahetsuse omaks võtta, selle enda ja teiste jaoks ümber mõtestada ja kogemusest saadud õppetunni varal edaspidi teadlikumaid otsu­seid langetada.“
 1. Kahetsuse ette nägemine 189
„Üldlevinud ravimina on eeldataval kahetsusel mõned ohtlikud kõrvaltoimed.“ Lõpetuseks. Kahetsus ja lunastus 205 Tänusõnad 209 Märkused 211

Kahetsuse jõud

Kõik raamatud

Kodukord

1. Äripäeva raamatuklubis ilmub iga kuu (v.a juulis) 1–2 klubiraamatut juhtimise, psühholoogia, müügi, turunduse vms teemal.

2. Kord kuus saadame klubi liikmetele uusi raamatuid tutvustava uudiskirja.

3. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatud kuni 20% poehinnast odavamalt, peale selle teeme muid sooduspakkumisi.

4. Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta. Kui tellite raamatud kulleriga, on tasu 5,40 eurot.

5. Klubiraamatute eest saab tasuda e-arve püsimaksekorraldusega või arve alusel.

6. Kui soovite kuu klubiraamatutest loobuda, teatage sellest hiljemalt 20. kuupäevaks (juunis ja detsembris 15. kuupäevaks). Loobumiskuupäeva tuletame meelde ka SMS-i teel. Teatamata jätmist peame raamatute tellimiseks.

7. Raamatutest loobumisest saate teatada:
a) klubi kodulehel raamatuklubi.aripaev.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17),
c) aadressil [email protected].

8. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatuid osta ka e-raamatuna, klubihinnaga e-raamatu ostmiseks saadame kuu uudiskirjas lingi ja unikaalse sooduskoodi. E-raamatu ostmine ei tühista paberraamatute tellimust.

9. Kui ostate aasta jooksul vähemalt 6 raamatut, saate lisaks kingituseks valida ühe varem ilmunud klubiraamatu.

10. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage [email protected] või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).