Investeerimisedu põhimõtted

Autor: Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepp, Tarvo Vaarmets

Ilmumisaeg: 28.06.2022

Kirjastus: Argo / Äripäev

Lehekülgi: 336

Raamat „Investeerimisedu põhimõtted“ keskendub investeerimisele, seda päris algusest kuni tipptasemeni välja. Lisaks teooriale sisaldab raamat rohkelt praktilisi näiteid, mille najal leida aktsiate, võlakirjade ning kinnisvara õiglast väärtust. Lisaks paljudele teistele teemadele saab klaariks seegi, kuidas saavutada edu ühisrahastuses või kuidas investeerida vastavalt majandusseisule. Oma õnnestumisi, aga ka ebaõnnestumisi, jagavad rahandusdoktoritest autorid, kelle õpetlikud kogemuslood aitavad kaasa sinu jõukuse kasvule!

 

Selle triloogia esimene raamat „Rahaedu põhimõtted“ täitis minu jaoks paljud lüngad ja olen seeläbi oluliselt tugevam oma pere finantside juhtimises. „Investeerimisedu põhimõtted“ annab nüüd omakorda väga head teadmised ja tööriistad, et suudaksime oma vara inflatsiooni vastu kaitsta ja isegi kasvatada. Olen ametlikult fänn ning ootan juba järge.

Tanel Padar

„Investeerimisedu põhimõtted“ hiilgab praktiliste näidete ja sisukuse poolest. Olles turgudel tegutsenud üle 20 aasta, võin kinnitada, et loetut rakendades on edu investeeringutes ainult aja küsimus.

Investor Toomas

Itaallastel on üks kena ütlus – heaks meremeheks ei saada rahulikul merel. Enne kui minna finantsturgude torme omal käel proovima, soovitan end kurssi viia nii teooria kui praktikute väärtuslike nõuannetega. Just kõike seda eduka investori jaoks hädavajalikku antud raamat pakubki.

Viljar Arakas

Vaata näidislehekülgi ›

Hind klubis: 30.50 € Hind poes: 38.50 €

Investeerimisedu põhimõtted

Sissejuhatus 9 Tänuavaldus 11 Investeerimismõtte seadistamine ehk Millest alustamisel lähtuda 12 Investeerimise head ja vead 13 Magava raha probleem 20 Liitintressi ja pika perioodi efekt 23 Raha ajaväärtus investeeringute hindamisel 28 Soovitused 29 Ülesanded 29 Investeerimine ja elukaar ehk Kuidas endast rikkam pensionär vormida 32 Miks pensionieaks investeerida? 33 Eesti pensionisammaste süsteem 36 Esimene pensionisammas 37 Teine pensionisammas 39 Kolmas pensionisammas 48 Soovitused 52 Ülesanded 53 Varaklassid kui investeerimistuum ehk Mille ümber mäng käib 54 Lahutamatud risk ja tootlus 55 Raha 61 Võlakirjad ja laenud 62 Kinnisvara 65 Aktsiad 70 Toorained 75 Krüptovarad 81 Alternatiivsed investeeringud 82 Soovitused 85 Ülesanded 85 Praktilised sammud esimeste tehinguteni ehk Puust ja punaseks teekond börsimaailma 88 Esimene samm – pangakonto avamine 89 Teine samm – maakleri valik 89 Tehinguplatvormid 95 Keerulised tooted 97 Kolmas samm – väärtpaberikonto avamine 100 Kus ja kuidas aktsiaid hoitakse? 100 Maaklerikonto 101 Neljas samm – raha kandmine kontole 102 Viies samm – väärtpaberite ostmine 102 Börsi valik ja hoidmistunnistus 103 Soovitused 104 Ülesanded 105 Tehingud finantsturgudel ehk Kuidas süsteem endale kasulikumalt tööle panna 106 Tehingute edastamine börsile 107 Tehingukorralduse tüübid 109 Turusügavus ja likviidsus 110 Millal kasutada turuhinnaga, millal limiithinnaga tehingukorraldusi? 112 Muud tehingukorralduste tüübid 115 Lühikeseks müük 116 Võimendusega tehingud 119 Soovitused 122 Ülesanded 122 Aktsiate hindamine ja kvalitatiivne analüüs ehk Kuidas tuvastada ettevõtte investeerimispotentsiaal 124 Ettevõtte eesmärk ja sellel põhinev väärtuse hindamine 125 Miks börsiaktsiate hinda ise üldse arvutada? 127 Ettevõtete „pehmed“ ehk kvalitatiivsed väärtused ja nende hindamine 132 Soovitused 142 Ülesanded 142 Finantsaruannete analüüs ehk Millised näitajad aitavad investeerimisedu suurendada 144 Finantsaruannetes kajastuv info 145 Finantsaruannete sisu 146 Finantsaruannete analüüs 152 Likviidsuse suhtarvud 157 Finantsvõimenduse suhtarvud 158 Tasuvuse suhtarvud 160 Soovitused 164 Ülesanded 164 Aktsiate hindamine diskonteerimismudelite abil ehk Kuidas leida rahamasinaid 166 Diskonteerimine – mis see on? 167 Rahavood ja dividendimudel 169 Nõutava tulunormi ja kasvumäära eksperdihindamine 172 Ettevõtte vaba rahavoo ja diskontomäära arvutamine 175 Diskonteeritud vaba rahavoo mudeli rakendamine 180 Mitmeetapiline dividendi diskonteerimismudel 194 Soovitused 196 Ülesanded 197 Aktsiate hindamine suhtarvude abil ehk Kuidas alternatiivide seast võitjaid valida 200 Aktsiate võrdlusmeetod ja olulisemad aktsiahinna suhtarvud 201 Võrdleva hindamismeetodi kasutamine ja suhtarvude võrdlus 211 P/B ja ROE kombineeritud kasutamine aktsiate hindamisel 218 Aktsiate analüüsimise ja valimise tööriistad 222 Soovitused 223 Ülesanded 223 Võlakirjade hindamine ehk Praktilisi näpunäiteid rahakraanide avamiseks 226 Mis on võlakirjad? 227 Olulised mõisted ja võlakirjatüübid 227 Valitsuse võlakirjad 230 Ettevõtete võlakirjad 232 Võlakirja väärtus ja hind 234 Võlakirja hinna ja intressimäära pöördvõrdeline seos 240 Võlakirja hinda mõjutavad tegurid 245 Krediidirisk 245 Likviidsus 248 Tähtaeg 249 Võlakirja intressimäära kujunemine 251 Soovitused 252 Ülesanded 253 Investeerimine kinnisvarasse ehk Kuidas mõõduka riskiga jõukust suurendada 254 Üürikorter kui kindle rikastumise allikas? 255 Võimenduse kasutamine 259 Korteri õiglase väärtuse hindamine võrdlusmeetodiga 261 Korteri turuväärtuse hindamine diskonteeritud rahavoogude mudeliga 266 Üürikorteri tasuvuse arvutamine 269 Üürnike valimine 276 Ärikinnisvara hindamine 279 Maa hindamine 288 Soovitused 291 Ülesanded 292 Ühisrahastus ehk Kuidas suurem risk enda pilli järgi tantsima panna 294 Ühisrahastus kui tehnoloogiline investeerimisviis 295 Laenud 295 Osalused 298 Kinnisvara 300 Ühisrahastuse riskid 303 Soovitused 308 Ülesanded 308 Majandustsüklid ehk Kuidas ajastada eri varaklassidesse ja sektoritesse investeerimist 310 Majandustsüklite toimimise põhimõtted 311 Millised näitajad ennetavad majandusmuutusi? 317 Varaklasside käitumine majandustsükli eri faasides 318 Majandussektorid aktsiaturu- ja majandustsüklites 322 Soovitused 330 Ülesanded 331 Eduka investeerimise kümme põhimõtet 332 Autoritest 334

Investeerimisedu põhimõtted

Raamatuklubi

 

Filmis „Nukitsamees“ kõlav „Rahalaul“ väidab, et raha mängib elus põhirolli ning raha ongi õnn ja armastus. Kas just päris nii, kuid kahtlemata on rahal meie heaolus oluline koht. Seda on tunnetanud ka Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepp ja Tarvo Vaarmets, kelle ühisest sulest ilmus äsja raamat „Investeerimisedu põhimõtted“.

 

Kui rahatarkuse triloogia esimeses raamatus „Rahaedu põhimõtted“ keskendus samade autorite kolmik üldisele rahatargale käitumisele, siis „Investeerimisedu põhimõtetes“ seatakse kitsamalt fookus investeerimisele. Peale teooria sisaldab raamat rohkesti praktilisi näiteid, mille najal leida aktsiate, võlakirjade ja kinnisvara õiglast väärtust.

 

Praeguseks täieliku rahalise vabaduse saavutanud autorid rõhutavad, et tee investeerimiseduni ei ole kiire ega lihtne: protsessi on sisse kirjutatud tagasilöögid ja katsumused. Seda kinnitavad nende endi kogemuslood, mis on „Investeerimisedu põhimõtetesse“ pikitud ja millest nii mõnigi on võtnud eduelamuse asemel õppetunni vormi.

 

Liivamägi, Talpsepp ja Vaarmets on samamoodi nagu paljud teised investorid seisnud silmitsi keeruliste turuolukordadega. Tehnoloogiamulli lõhkemine 2000. aastal, 2009. aasta sügav majanduslangus, euroala võlakirjakriis, negatiivsed intressid ning koroonapandeemia on üksnes mõned tormiiilid, mis on tulnud üle elada. Samas mainivad rahandusdoktoritest autorid, et peale selle, et kriisid on õpikohad, võivad need pakkuda põnevaid võimalusi edukalt investeerida.

 

Rahaline vabadus ei ole juhus, kui sa tead, mida teed

 

Raamat „Investeerimisedu põhimõtted“ algab peatükiga, mis aitab lugejal investeerimisteekonda lahti mõtestada ning vastata küsimusele „Miks investeerimisega üldse tegelda?“. Kui see põhiküsimus on autorite toel lahti mõtestatud, liigutakse varaklasside hindamise ja valikute põhimõtete juurde.

 

Eesti investeerimismaastiku ühed helgemad pead toovad lugeja ette aktsiate hindamise tööriistad, praktilised õppetunnid ning kogemused, mille abil teha kaalutletud investeerimisotsuseid. Juttu tuleb ka võlakirjade ja laenude ning kinnisvarasse investeerimise teekonnast: tutvustatakse praktilisi tööriistu ning samuti võlakirjade ja kinnisvara õiglase väärtuse hindamise mudeleid.

 

Raamatu võtab kokku majandustsüklitele keskenduv peatükk, mis pakub olulisi teadmisi investeerimisportfelli kui terviku juhtimisest kogu majandustsükli vältel.

 

Liivamägi, Talpsepp ja Vaarmets on veendunud, et rahaline vabadus ja oskus edukaid investeeringuid teha ei ole juhus, kui sa tead, mida teed. Raamatus on rohkesti teadmisi, kogemusi ja tööriistu, mille abil muuta investeerimine õnnemängust teadlikuks ja tõenäosustel põhinevaks teeks eduni.

Kõik raamatud

Kodukord

1. Äripäeva raamatuklubis ilmub iga kuu (v.a juulis) 1–2 klubiraamatut juhtimise, psühholoogia, müügi, turunduse vms teemal.

2. Kord kuus saadame klubi liikmetele uusi raamatuid tutvustava uudiskirja.

3. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatud kuni 20% poehinnast odavamalt, peale selle teeme muid sooduspakkumisi.

4. Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta. Kui tellite raamatud kulleriga, on tasu 5,40 eurot.

5. Klubiraamatute eest saab tasuda e-arve püsimaksekorraldusega või arve alusel.

6. Kui soovite kuu klubiraamatutest loobuda, teatage sellest hiljemalt 20. kuupäevaks (juunis ja detsembris 15. kuupäevaks). Loobumiskuupäeva tuletame meelde ka SMS-i teel. Teatamata jätmist peame raamatute tellimiseks.

7. Raamatutest loobumisest saate teatada:
a) klubi kodulehel raamatuklubi.aripaev.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17),
c) aadressil [email protected].

8. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatuid osta ka e-raamatuna, klubihinnaga e-raamatu ostmiseks saadame kuu uudiskirjas lingi ja unikaalse sooduskoodi. E-raamatu ostmine ei tühista paberraamatute tellimust.

9. Kui ostate aasta jooksul vähemalt 6 raamatut, saate lisaks kingituseks valida ühe varem ilmunud klubiraamatu.

10. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage [email protected] või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).