Sel kuul valikus kaks raamatutSelle kuu raamat I

Väärtuspakkumise disain kaas 1

Väärtuspakkumise disain

Kuidas luua tooteid ja teenuseid, mida kliendid tegelikult tahavad

Autor: Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Gregory Bernarda, Alan Smith

Ilmumisaeg 20.05.2019

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 306

Hind klubis: 30.50 € Hind poes: 38.50 €

Raamatust loobumise aeg on läbi.

Probleemide korral: klubi@aripaev.ee tel: 667 0400

Väärtuspakkumise disain kaas 1

Väärtuspakkumise disain

Kuidas luua tooteid ja teenuseid, mida kliendid tegelikult tahavad

Autor: Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Gregory Bernarda, Alan Smith

20.05.2019

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 306

Kui aastakümneid on loodud tooteid ja teenuseid organisatsiooni ressurssidest lähtuvalt, keerab kasutajakeskne mõtlemine selle iganenud mõttemustri otsustavalt ümber, võttes arvesse üksnes seda, mida kliendid vajavad. Kuidas seda teha, selgitab mitme autori koostöös sündinud rahvusvaheline menuk „Väärtuspakkumise disain“.

Kui mitte lakkamatult, siis aeg-ajalt on enamik juhte:

 • hämmingus, kui tihti toodame asju, mida keegi ei taha.
 • kahtlevad, kas ikka kõik meeskonnas saavad ühtmoodi aru, mida väärtuspakkumine endast kujutab.
 • murelikud, et puuduvad meetodid, mille abil uue väärtuspakkumise ja ärimudeli arengut jälgida.
 • mures, et keskendume liialt toodetele ja üksikutele tooteomadustele, selmet kuidas klientidele väärtust luua.
 • hämmeldunud, kui napp üksmeel valitseb väärtuspakkumiste osas tootearenduse, müügi- ja turundusosakonna vahel.
 • murelikud, sest tootearenduses ei kasutata piisavalt kliendikeskseid lähenemisi.
 • imestunud, kui palju ressursse sai tuulde loobitud, kuna äriplaani „pärlid“ jäid eelnevalt testimata.

Tegemist on põhjaliku manuaaliga, mis aitab juhiste ja jooniste abil läbida kogu teekonna alates kliendi tundma õppimisest kuni toote või teenuse testimise ja käivitamiseni välja. Raamatu keskseks tööriistaks on väärtuspakkumise tahvel, mis muudab kogu äriprotsessi selgelt analüüsitavaks.

Kuigi raamat on valminud mitme oma ala tipu koostöös, võib selle põhiautoriks pidada Dr Alex Osterwalderit. Tegemist on strateegilise nõustamise ja innovatsiooni tõelise korüfeega, kelle geniaalsele mõistusele on maailma tuntumate ülikoolide ning korporatsioonide uksed alati valla. Just tema lõi ärimudeli tahvli – strateegilise nõustamise vahendi, millega ärimudeleid disainida, testida ja hallata. Tänaseks on leidnud see tänuväärt tööriist kiitvaid kasutajaid sellistes korporatsioonides nagu Coca Cola, GE, P&G, Mastercard, Ericsson, LEGO ja 3M.

„Väärtuspakkumise disain“ õpetab erinevate protsesside abil looma tooteid ja teenuseid, mis reaalselt müüvad.

Vaata näidislehekülgi ›

Hind klubis: 30.50 € Hind poes: 38.50 €

Raamatust loobumise aeg on läbi.

Väärtuspakkumise disain

Kuidas luua tooteid ja teenuseid, mida kliendid tegelikult tahavad

1. Tahvel 26
1.1 Kliendiprofiil 36
1.2 Väärtuskaart 52
1.3 Sobivus 66

2. Disain 90
2.1 Prototüübi loomise võimalused 100
2.2 Lähtekohad 112
2.3 Klientide mõistmine 130
2.4 Valikute tegemine 146
2.5 Õige ärimudeli leidmine 168
2.6 Disainiprotsess sissetöötatud organisatsioonides 184

3. Testimine 198
3.1 Mida testida 214
3.2 Sammhaaval testimine 222
3.3 Katsetekogumik 240
3.4 Kuidas see kõik omavahel kokku siduda 264

4. Areng 280
Kooskõla saavutamine 286
Mõõtmine ja jälgimine 288
Järjepidev parandamine 290
Pidev uuenemine 292
Taobao: (E-)kaubanduse ümber mõtestamine 294

Sõnaseletused 302
Tuumikmeeskond 304
Nõuandjad 305
Eluloolist 306

Väärtuspakkumise disain

Kuidas luua tooteid ja teenuseid, mida kliendid tegelikult tahavad

Kerttu Metsar

Võrreldes varasemaga tuleb edu nimel märksa rohkem pingutada. Sageli ei pruugi senistest kogemustest, uuringutest ja statistikast piisata, et õnnestunud otsuseid ja tootearendust teha. Nüüdisajal on kasutajakeskne mõtlemine eduka äri alus.

Kui aastakümneid on loogiliseks peetud, et tooteid luuakse organisatsiooni ressurssi­dest lähtuvalt, keerab kasutajakeskne mõtlemine tootearenduse perspektiivi õiget pidi, lähtudes sellest, mida klient väärtusena näeb.

Kuidas seda täpselt teha, aitab mõista mitme autori koostöös äsja ilmunud rahvusvaheline menuk „Väärtuspakkumise disain“, mis on järg raamatule „Ärimudeli generatsioon“. Tegu on korraliku kasutaja­keskse mõtlemise manuaaliga, mis aitab erinevate juhiste ja jooniste abil läbida kogu teekonna klientide tundmisest kuni toote järeleproovimiseni.

Selle põhjal on reegel number üks, et esmalt tuleb kogu energia panna sellesse, et aru saada, millised on klientide probleemid. Süveneda tuleb klientide tegelikesse vajadustesse, mitte ekselda oma oletustes ja ettekujutustes. Vähe sellest – lahenduste väljamõtlemise kallale võib asuda alles siis, kui päris inimestega on päris kontaktis oldud ning piisav ülevaade vajadustest ja probleemidest kokku kogutud.

Seni on asjad käinud sootuks teisiti – kui idee tundub hea, on see oma veendumuste põhjal valmis tehtud, ning kui müük ei õnnestu, uurima asutud, mis siis ikkagi valesti läks. Kas aga mõeldi enne läbi, kellele toodet sihitakse? Milliseid väärtusi sellega klientidele luuakse? Kas selliseid väärtusi vajavaid kliente on piisavalt, et see idee ka tulu tooks?

Ja reegel number kaks – enne lõplikku lahendusidee vormimist tuleb seda klientide peal katsetada. Sageli tehakse seda pigem tehnokontrolliks ja vähem selleks, et saada kinnitust, kas lahendusidee on õige ja õnnestunud.

Raamatu põhiline võlu on selged skeemid ja põhjalikud loetelud, mis sobivad nii näpuga järge ajavatele algajatele kui ka neile, kellel on juba kasutajakeskselt mõtlemise kogemust.

Peamise töövahendina annab raamat väärtuspakkumise tahvli (ingl value proposition canvas) – skeemi, mille abil saab visandada ettevõtte väärtuspakkumisi ja kliendi vajadusi ühiselt ja selgelt, nii et mõlemat poolt on lihtne analüüsida. Väärtuspakkumise tahvel aitab teenuseid disainida ja proovida, hoides pidevalt silme ees seda, millised on klientide peamised ootused.

Ingliskeelse terminoloogiaga metoodikate puhul juhtub sageli, et terminite tõlkimine osutub parajaks peavaluks. Selles suhtes müts maha raamatu tõlkija Aet Süvari ees, kes on sõnavara kenasti eestindanud.

Axel Osterwalderi raamat „Väärtuspakkumise disain“ on tänuväärne käsiraamat kõigile, kes on taibanud, et tooted ja teenused üksi väärtust ei loo. Häid äriotsuseid saab teha üksnes klientide seisukohti teades.

Sõnaseletusi raamatust

Väärtuspakkumine — kirjeldab, millist kasu kliendid võivad teie toodetelt ja teenustelt oodata.

Väärtuspakkumise disain — väärtuspakkumiste disaini, testimise, konstrueerimise ja haldamise protsess kogu vastava elutsükli vältel.

Klientide mõistmine — väiksemad või suuremad silmi avavad arusaamad klientide kohta, mis aitavad teil luua paremaid väärtuspakkumisi ja ärimudeleid.

Katse/test — väärtuspakkumise või ärimudeli hüpoteesi tõestamise või ümber lükkamise protsess, mille käigus kogutakse tõendusmaterjali.

Minimaalne elujõuline toode (MET) — väärtuspakkumise näidis, mis on loodud spetsiaalselt ühe või enama hüpoteesi tõestamiseks või ümber lükkamiseks.

Prototüübi loomine (viimistlemata/viimistletud) — praktika kiirete, taskukohaste ja üldiste kavandite koostamiseks, mis aitab välja selgitada alternatiivsete väärtus­pakkumiste ja ärimudelite ihaldusväärsust, tasuvust ja rakendatavust.

Selle kuu raamat II

Suure juhtimistarkuse vk KAAS veebi

Suure juhtimistarkuse väike käsiraamat

90 parimat juhtimistsitaati koos kasutusjuhistega

Autor: James McGrath

Ilmumisaeg 20.05.2019

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 256

Hind klubis: 30.50 € Hind poes: 38.50 €

Raamatust loobumise aeg on läbi.

Probleemide korral: klubi@aripaev.ee tel: 667 0400

Suure juhtimistarkuse vk KAAS veebi

Suure juhtimistarkuse väike käsiraamat

90 parimat juhtimistsitaati koos kasutusjuhistega

Autor: James McGrath

20.05.2019

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 256

James McGrathi sulest ilmunud „Suure juhtimistarkuse väike käsiraamat“ on järg tema menukile „Suurte juhtimisteooriate väikene käsiraamat“, mis hinnati aastal 2015 Suurbritannia juhtimisinstituudi ja Briti raamatukogu poolt praktilise juhi kategooria parimaks. Sarnaselt McGrathi eelmisele kogumikule külvab ka selle järg lugeja üle tarkuseteradega, millest enamik teooriaõpikuid vaikivad.

Vaata näidislehekülgi ›

Hind klubis: 30.50 € Hind poes: 38.50 €

Raamatust loobumise aeg on läbi.

Suure juhtimistarkuse väike käsiraamat

90 parimat juhtimistsitaati koos kasutusjuhistega

Autorist, tänuavaldused ............................................................................14
Sissejuhatus, tsitaatide valik .....................................................................15
Mis kasu teil sellest raamatust on? ...........................................................16
Kuidas see raamat on üles ehitatud .........................................................17
Kuidas sellest raamatust kõige rohkem kasu saada ................................18

1. OSA. EDUKA ÄRI JUHTIMINE .............................................................19

Sissejuhatus .............................................................................................21
1. Peter Drucker sellest, miks kliendid on tähtsamad kui kasum
(valitud esikümnesse) .............................................................................. 22
2. Jack Walsh konkurentsieelise vajadusest ........................................... 24
3. Marvin Bower sellest, miks organisatsioonis on vaja
rohkem sidusust ja vähem hierarhiat ....................................................... 26
4. Harold Geneen sellest, miks raha on kuningas ................................... 28
5. Andrew Carnegie pennide korjamisest ............................................... 30
6. Sam Walton sellest, miks tuleks tavatarkust eirata .............................. 32
7. Jeff Bozos äri laiendamise kahest võimalusest ................................... 36
8. Philip Kotler turgude loomisest ............................................................ 38
9. Laurence J. Peter sellest, miks tõustakse karjääriredelil
oma ebakompetentsuse tasandile........................................................... 42
10. Warren Bennis sellest, miks raskustes olevad organisatsioonid
vajavad eestvedamist, mitte karmimat juhtimist....................................... 44
Kokkuvõte................................................................................................. 46

2. OSA. ISEENDA JA OMA KARJÄÄRI JUHTIMINE............................... 47

Sissejuhatus............................................................................................. 48
11. Theodore Levitt sellest, kuidas võtta oma karjääri
kui äri........................................................................................................ 50
12. Henry Ford oma südame järgimisest................................................. 54
13. Dale Carnegie sellest, kellena inimesed teid näevad ....................... 56
14. Henry Ford enesekindlusest ja eneses kõhklemisest
(valitud esikümnesse) .............................................................................. 58
15. Molly Sargent sellest, kuidas investeerida kõige kallimasse
varasse – iseendasse............................................................................... 60
16. Andrew Carnegie sellest, miks ei saa kõike ise teha ........................ 62
17. Thomas Alva Edison sellest, miks edu toob visadus,
mitte inspiratsioon ................................................................................... 64
18. Bill Watkins sellest, miks ei peaks kunagi
juhtkonna arvamust küsima ..................................................................... 66
19. Andrew Carnegie sellest, et karjääri tuleb panustada
100 protsenti oma energiast .................................................................... 68
20. Thomas Alva Edison aja säästmisest ................................................ 70
Kokkuvõte................................................................................................. 72

3. OSA. INIMESTE JA MEESKONDADE JUHTIMINE.............................. 73

Sissejuhatus............................................................................................. 75
21. Charles Handy sellest, milles juhtimine
peaks seisnema....................................................................................... 76
22. Peter Drucker ja juhitöö 13 sõnaga ................................................... 78
23. Peter Drucker sellest, kuidas õppida töötama sellega,
mis sul on................................................................................................. 80
24. Robert Townsend sellest, kuidas hoida organisatsioon tõhus,
elujõuline ja trimmis.................................................................................. 82
25. Warren Buffett sellest, miks trumpab töötajate värbamisel
siirus arukuse ja usinuse üle
(valitud esikümnesse) .............................................................................. 84
26. Marcus Buckingham juhtidest ja kuldreeglist.................................... 86
27. Theodore Roosevelt sellest, miks mikrojuhtimine
on halb..................................................................................................... 88
28. Dee Hock selle kohta, miks tuleks hoida asjad
selged ja lihtsad ...................................................................................... 90
29. Alfred P. Sloan erandite kaudu juhtimisest ........................................ 92
30. Jack Welch äri kolme peamise mõõdupuu kohta ............................. 94
31. Ron Dennis nõrgima lüli toetamisest ................................................. 96
32. Zig Ziglar sellest, miks tuleb investeerida
töötajate koolitamisse .............................................................................. 98
Kokkuvõte .............................................................................................. 100

4. OSA. JUHTIMINE ...............................................................................101

Sissejuhatus........................................................................................... 103
33. Warren Bennis juhiks saamisest
(valitud esikümnesse) ............................................................................ 104
34. Howard D. Schultz sellest, miks juhid peavad
oma järgijatele andma tähenduse ja eesmärgi...................................... 106
35. Peter Drucker sellest, miks tulemused teevad
juhist juhi ................................................................................................ 108
36. Warren Bennis sellest, miks juhid peavad
oma sõnade järgi käima .........................................................................110
37. Edward Deming sellest, kuidas saavutada
järgijate silmis usaldust...........................................................................112
38. Henry Mintzberg sellest, miks hea juhtimine
ongi eestvedamine ................................................................................. 114
39. S. K. Chakraborty organisatsiooni väärtuste
allikast .....................................................................................................116
40. Claude I. Taylor visiooni loomisest ...................................................118
41. Doris Kearns Goodwin sellest, miks juhtidel on vaja
vastuvaidlemist .......................................................................................120
42. John Adams sellest, kuidas aru saada,
kas te olete liider ....................................................................................122
Kokkuvõte ...............................................................................................124

5. OSA. MOTIVATSIOON........................................................................125

Sissejuhatus ...........................................................................................127
43. Robert Frost silmade avamisest töökohal.........................................128
44. Kenneth ja Scott Blanchard vajadusest selgitada
inimestele, miks nende töö on tähtis.......................................................130
45. Frederick Herzberg motivatsiooni allikatest
(valitud esikümnesse) .............................................................................132
46. Tom Peters sisemisest motivatsioonist .............................................134
47. Kindral George S. Patton delegeerimise kaudu
motiveerimisest .......................................................................................136
48. John Wooden sellest, miks on vaja hoolimist näidata ......................138
Kokkuvõte................................................................................................140

6. OSA. OTSUSTAMINE..........................................................................141

Sissejuhatus............................................................................................143
49. Robert Townsend otsustamise lihtsustamisest.................................144
50. Helga Drummond sellest, miks ei peaks kunagi kaotustesse
kinni jääma .............................................................................................146
51. Ken Blanchard eesliinile delegeerimisest .........................................148
52. Bud Hadfield kõhutunde rollist otsustamises ...................................150
53. Mary Parker Follett sellest, miks valikuid on alati rohkem
kui kaks (valitud esikümnesse) ...............................................................152
54. Rosabeth Moss Kanter sellest, miks parim info
ei pesitse juhi kabinetis ..........................................................................154
55. Warren Bennis info ja selle tähenduse
ülitähtsast erinevusest ............................................................................156
56. Peter Drucker ja õigus ära öelda ......................................................158
Kokkuvõte............................................................................................... 160

7. OSA. MUUDATUSTE JUHTIMINE.......................................................161

Sissejuhatus............................................................................................163
57. Gary Hamel sellest, miks muudatus peaks toimuma
alt üles ....................................................................................................164
58. Michael Hammer ja James Champy sellest, miks liiga rohked
muudatused võivad organisatsiooni tappa ........................................... 166
59. Peter Drucker järjepidevuse säilitamisest
muutmisprotsessi ajal .............................................................................168
60. Daniel Webster sellest, miks muudatus ise pole tappev,
vaid üleminek..........................................................................................170
61. Niccolò Machiavelli muudatuste vaenlastest
(valitud esikümnesse) .............................................................................172
62. Seth Godin vajadusest teha muudatusi enne,
kui olete selleks sunnitud........................................................................ 174
63. Peter Drucker sellest, miks tuleks hoiduda
organisatsioonikultuuri muutmisest ........................................................176
Kokkuvõte................................................................................................178

8. OSA. PLANEERIMINE ........................................................................179

Sissejuhatus............................................................................................181
64. Dwight Eisenhower sellest, miks plaanid on kasutud,
aga planeerimine hädavajalik ................................................................182
65. Andrew S. Grove sellest, miks on vaja paindlikku tööjõudu .............184
66. Edmund Burke sellest, miks ei saa tulevikuplaane tehes
lähtuda minevikusündmustest ................................................................186
67. James Yorke plaan B vajalikkusest ...................................................188
68. Michael E. Porter strateegia paikapanemisest ................................ 190
69. Winston Churchill vajadusest hinnata oma strateegiat
(valitud esikümnesse) .............................................................................192
Kokkuvõte ...............................................................................................194

9. OSA. VÕIM JA MÕJUJÕUD...............................................................195

Sissejuhatus........................................................................................... 196
70. Max Weber autoriteedist ..................................................................198
71. John French jr ja Bertram Raven sotsiaalse võimu
viiest allikast........................................................................................... 200
72. Robin Sharma mõjujõu võimust ....................................................... 202
73. Niccolò Machiavelli ellujäämisest .................................................... 204
74. Einstein sellest, miks peaks autoriteedi vastu võitlema ................... 206
75. Rosabeth Moss Kanter ja Sophokles sellest, kuidas
võimu kaotada (valitud esikümnesse) ................................................... 208
Kokkuvõte............................................................................................... 210

10. OSA. KLIENTIDE PARTNERIKS MUUTMINE.................................. 211

Sissejuhatus........................................................................................... 213
76. Clayton M. Christensen sellest, kuidas kliendid
teie organisatsiooni valitsevad............................................................... 214
77. Dale Carnegie sellest, miks asi ei keerle teie ümber
(valitud esikümnesse) ............................................................................ 216
78. Bill Gates sellest, mida saab õppida
rahulolematutelt klientidelt ......................................................................218
79. Tom Peters sellest, miks tuleb alati vähem lubada
ja rohkem teha ....................................................................................... 220
80. Warren Buffett sellest, kuidas kaotada head mainet ....................... 222
81. Jeff Bezos halbade uudiste mõju kohta digitaalajastul ................... 224
82. Warren Bennis võrdleva analüüsi väärtusest .................................. 226
Kokkuvõte............................................................................................... 228

11. OSA. MITMESUGUST TARKUST..................................................... 229

Sissejuhatus........................................................................................... 231
83. Elvis Presley teadmisest, milliseid eksperte te vajate ..................... 232
84. Eileen C. Shapiro vajadusest vältida juhtimises
moeröögatustega kaasa minemist ........................................................ 234
85. John Pierpont Morgan sellest, miks peaks aruandes alati
esitama lahendusi, mitte probleeme ..................................................... 236
86. Peter Drucker mõtisklemise ja kaalutlemise väärtusest .................. 238
87. Abraham Maslow sellest, miks tuleb anda endast parim ................ 240
88. Aaron Levenstein nähtamatust statistikast ...................................... 242
89. David Packard marketingi tähtsusest .............................................. 244
90. Alan Kay läbikukkumise väärtusest ................................................ 246
Kokkuvõte............................................................................................... 248
Juhtimistarkuse tsitaatide esikümme..................................................... 249
Lugemissoovitusi ................................................................................... 252
Tsitaatide autorid.................................................................................... 253

Suure juhtimistarkuse väike käsiraamat

90 parimat juhtimistsitaati koos kasutusjuhistega

Eelmised raamatud

Raamatuklubist

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Kodukord

1. Äripäeva raamatuklubis ilmub iga kuu (v.a juulis) 1-2 klubiraamatut juhtimise, psühholoogia, müügi, turunduse vms teemal.

2. Kord kuus saadame klubi liikmetele uusi raamatuid tutvustava uudiskirja.

3. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatud 21% poehinnast odavamalt, peale selle teeme muid sooduspakkumisi.

4. Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta. Kui tellite raamatud kulleriga, on tasu 1,50 eurot.

5. Klubiraamatute eest saab tasuda e-arve püsimaksekorraldusega või arve alusel.

6. Kui soovite kuu klubiraamatutest loobuda, teatage sellest hiljemalt 20. kuupäevaks (juunis ja detsembris 15. kuupäevaks). Loobumiskuupäeva tuletame meelde ka SMS-i teel. Teatamata jätmist peame raamatute tellimiseks.

7. Raamatutest loobumisest saate teatada:
a) klubi kodulehel raamatuklubi.aripaev.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17),
c) aadressil klubi@aripaev.ee.

8. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatuid osta ka e-raamatuna, klubihinnaga e-raamatu ostmiseks saadame kuu uudiskirjas lingi ja unikaalse sooduskoodi. E-raamatu ostmine ei tühista paberraamatute tellimust.

9. Kui ostate aasta jooksul vähemalt 6 raamatut, saate lisaks kingituseks valida ühe varem ilmunud klubiraamatu.

10. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage klubi@aripaev.ee või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).