Selle kuu raamat

Seppo Saario KAAS

Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse

Autor: Seppo Saario

Ilmumisaasta: 20. okt 2016

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 352

Hind klubis: 30,50 € Hind poes: 38,50 €

Klubiliikmetele laekub selle kuu raamat käesoleva kuu lõpus. Raamatust loobumise aeg on läbi.

Probleemide korral: klubi@aripaev.ee tel: 667 0400

Seppo Saario KAAS

Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse

Autor: Seppo Saario

Ilmumisaasta: 20. okt 2016

Kirjastus: Äripäev

Lehekülgi: 352

Seppo Saario on nii Soomes kui ka Eestis investeerimisguruna tuntud juba väga pikka aega ja tema õpetuste najal on üles kasvanud terved põlvkonnad aktsionäre. 2016. aasta algul ilmus Soomes tema legendaarse investeerimisraamatu „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“ 12., täiendatud trükk. Seda kaasajastatud väljaannet saavad nüüd nautida ka Eesti lugejad.

Raamat annab aktsiatesse investeerimisest selge ja arusaadava pildi. Autor tutvustab oma pikaajalisele kogemusele tuginedes erinevaid investeerimisstrateegiaid, mis aitavad lugejal leida endale investeerimisturul osalemiseks kõige sobivama viisi, panna kokku hea tootlikkuse ja soovitava riskitasemega aktsiaportfelli ning vältida kahju.

Raamatust leiab vastuse muuhulgas järgnevatele küsimustele. Miks börsiettevõtted on parim pikaajaline investeering? Kuidas teha esimene aktsiainvesteering? Millal peaks ostma, millal müüma? Raamat räägib, kuidas investeeringuid tuleb valida ja millele investor peab tähelepanu pöörama, et saada endale tõeliselt väärtuslikke aktsiaid.

Vaata näidislehekülgi ›

Hind klubis: 30,50 € Hind poes: 38,50 €

Klubiliikmetele laekub selle kuu raamat käesoleva kuu lõpus. Raamatust loobumise aeg on läbi.

Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse

1. JÕUKUS KASVAB SÄÄSTES .... 15
Väärtpaberibörs ja börsiaktsia ....18
Oma ettevõtteid, mis igal aastal jaotavad aina suuremat kasumit .... 20
Turujõud on määravad .... 22
Teadmised, oskused ja võidutahe on edukuse võtmetegurid .... 25

2. KUIDAS MA OSTAN BÖRSIAKTSIAID? .... 27
Börsiaktsiaid on lihtne hoida .... 30
Börsiaktsiaid saab hõlpsalt muuta rahaks .... 30
Väärtpaberitehingute kulud on väikesed .... 31

3. MAJANDUSLIKUST JÕUKUSEST.... 35
Miljoni dollari suuruse investeerimisvaraga kuulud viieteistkümne miljoni miljonäri hulka maailmas .... 35
Suuremad varandused luuakse vara koondamisega enda juhitavatesse ettevõtetesse .... 36
Teisi nõustades võib hästi teenida .... 39
Kapitalikasvu keskmesse on tõusnud kodumajapidamised .... 40
Euro vähendab valuutariske .... 41
Äri tulusus on võtmeküsimus .... 42
Investeerimisobjekti otsival varal ei ole geograafilisi piire .... 43
Vara muudetakse väärtpaberiteks .... 43

4. BÖRSIAKTSIAD INVESTEERIMISOBJEKTINA .... 45
Kui tahad börsiaktsiatega rikastuda, siis vajad võidutahet ja oskusi .... 45
Börsiaktsiad on olnud tulusaimad .... 48
Börsiaktsiate tootlus USA-s oli aastail 1926–2010 keskmiselt 9,9 protsenti aastas .... 53
Soome börsiaktsiad on konkurentsivõimelised investeerimisobjektid .... 54
Lühemal perioodil on aktsiainvesteeringute tootlus muutlik .... 55
Hea ja halva aktsia tootlus on uskumatult erinevad .... 56
Börsiaktsiate maratontabel 1960–2015 …. 57
Miks börsiaktsiate tootlus on kõige parem? …. 58
Soomlased kardavad ebakindlust .... 59

5. INVESTEERIMISPÕHIMÕTTED .... 61
Koosta investeerimispõhimõtted ja tegutse järjekindlalt nende järgi .... 61
Mida võtta investeerimispõhimõteteks? …. 62
Likviidsusrisk on osa koguriskist .... 68
Õnnestunud investeerimisotsused eeldavad pidevat informatsiooni turu kohta .... 69
Kuidas alustada vähese kapitaliga? …. 71
Süstemaatilise investeerimisega muudad väikese kapitali suureks .... 74
Edust pimestatuna oled aldis tegema suurimaid vigu .... 76

6. BÖRSIAKTSIAGA KAASNEB RISK EHK VÕIMALUS KAOTADA .... 81
Tururiski saab vältida ainult siis, kui lahkud börsilt .... 83
Tururisk on teoks saanud .... 84
Kuidas hajutada aktsiaportfelli? …. 87
Aktsiaga seonduv risk .... 89
Aktsiariski võib mõõta arvudes.... 90
Beetakordaja näitab aktsia hinnamuutustundlikkust indeksi suhtes .... 90
Volatiilsus mõõdab hinnamuutustundlikkust arvudes.... 91
Value-At-Risk-suhe näitab, kui aldis on aktsia väärtuse kahanemise suhtes .... 95

7. EESMÄRK ON KÕRGE TOOTLUS .... 99
Börsiaktsiad tuluallikana .... 99
Pikemal perioodil tõstab aktsia hinda üksnes dividendide suurendamine .... 99
Dividendide maksmise mõju aktsiahindadele .... 100
Otsus maksta dividende tugevdab ettevõtte positsiooni .... 102
Keskmine dividenditootlus on neli protsenti aastas .... 103
Aktsionäridele jaotatakse pool aastakasumist .... 106
Börsiettevõtted oma dividendipoliitikast .... 107
Nokia dividendid aastail 1988–2014 …. 108
YIT oli kõige kauem maksnud pidevalt kasvavaid dividende .... 111
P/E tase näitab, kuidas turg hindab aktsiat ettevõtte kasumi suhtes .... 113
Investeeritud kapitali tootlus ja omakapitali tootlus .... 117
Kuidas investor saab omakapitali tootlusnäitajaid kasutada? …. 119
Cash is king! …. 120
Millal aktsiahinnad on kõrged ja millal madalad? …. 122
Intressitaseme areng mõjutab vara väärtust .... 123
Kapitaliinvestorid uuendasid aktsia väärtuse määramist .... 125
Aktsia bilansiline väärtus .... 127
Ettevõtte tükeldamisväärtus .... 130
Parimaid aktsiaid võib leida näitajate abil .... 130
Eri investeerimisstrateegiate aastatootlused 1988–2009. 131
Tootlus kasvab, kui näitajad ühitada .... 133
Suur omakapitalitootlus ja madal P/E suhe on tootlik kooslus .... 133
Ameerika Ühendriikides on tehtud mitu uurimistööd parimatest
näitajatest ja nende ühitamisest .... 134

8. INVESTEERIMISOBJEKTI VALIKU ASPEKTE .... 137
Tee pikaajaline investeering turuliidrite aktsiatesse .... 137
Investeerimisobjekti lihtsamaks leidmiseks rühmita börsiettevõtted ....140
Konjunktuuritundlikud ettevõtted tõusevad ja langevad kiiresti .... 145
Rikka ettevõtte omanikuna ole kannatlik .... 146
Pöördepunktist tõusnud ettevõtted pakuvad unelmate kasumeid .... 147
Väärtusettevõtete tootlus on pika perioodi jooksul parem kui kasvuettevõtetel.... 150
Kasvuettevõtteid hinnatakse aeglase inflatsiooni ajal kõrgelt .... 151
Kuidas hindan täiesti uue tegevusala ettevõtet .... 153
Otsi ettevõtteid, kellel on pakkuda midagi uut .... 158
Teemandid kivihunnikus – millised on väikeettevõtete aktsiad? …. 159
Sinu risk on seda suurem, mida suurema võlakoormaga ettevõttesse raha paigutad .... 161
Börsiettevõttes töötades oled eelisolukorras .... 162
Põhiomaniku osaluse suurus mõjutab huvi aktsia vastu .... 163
Ole hoolikas, kui investeerid ettevõttesse, kus võim on palgaliste juhtide käes .... 164
Mõtle enne, kui osaled uue börsiettevõtte avalikul esmaemissioonil .... 166
Oma aktsiate ost on hea märk .... 170
Vali enim kaubeldud aktsialiik .... 170
Käi börsiettevõtetes .... 172
Hea ettevõtte tunnused .... 174

9. KAS PRAEGU ON ÕIGE AEG OSTA, HOIDA VÕI MÜÜA BÖRSIAKTSIAID? …. 177
Börsitsükkel on nagu aastaaegade vaheldumine .... 178
Kõrgkonjunktuuri ajal tehtud aktsiainvesteeringute oodatav tootlus on väikseim .... 185
Börs võidab aeglase inflatsiooni .... 186
Intressitaseme langus on börsile mesi, tõus mürk .... 188
Hea märk: hinnad tõusevad ja käive on suur .... 189
Börs aimab majandusuudiseid ette .... 190
Turult eemalolek võib kalliks osutuda .... 192

10. TURUVIHJED, MIS AJENDAVAD KAALUMA AKTSIATE MÜÜKI .... 195
Kui sisering müüb, siis müü sinagi! …. 195
Ettevõtte ostmine võõralt tegevusalalt või uuelt turult võib ohtu seada firma väärtuse .... 196
Müü aktsiad, kui edukas ettevõte ehitab uhke peakorteri .... 199
Kui suurinvestorid võitlevad ettevõttes võimu pärast, siis anna korraldus müüa kõrge hinnaga .... 201
Pikaajalise tõusu lõpp on lähedal, kui hind hüppeliselt kerkib .... 205
Kui kõik võimalikud investorid on turule tulnud, siis hind enam ei tõuse .... 206
Kogenematu investori üldine viga on aeglane reageerimine .... 207

11. UUDISED JA AKTSIA HINNA ARENG ON VÄIKEINVESTORI LÕKS .... 209
Väikeinvestori lühinägelikkus hävitab kasumi .... 210
Tegutse uudise, mitte hinnamuutuse järgi .... 211
Ära loobu parimatest aktsiatest! …. 212

12. REEGLIPÄRASED PERIOODILISED KÕIKUMISED .... 213
Kõige tõenäolisem tõusuperiood algab novembris ja lõpeb mais .... 213
Seletamatu kuue kuu nähtus esineb ka Soomes .... 215
Jaanuaris on tõusu tõenäosus 76 protsenti .... 218
Soodsaimad tõusupäevad kuus on järjestikku .... 220
Ära müü aktsiaid esmaspäeval.... 221
Nõrgematest aktsiatest saab kõige kergemini lahti aasta esimestel kuudel .... 221

13. TEHNILINE BÖRSIANALÜÜS AITAB TEHINGUID AJASTADA .... 223
Tee otsus investeerida börsi liikumise peasuuna järgi .... 226
Aktiivne investor kasutab ära kuudepikkuseid arenguperioode .... 228
Toetus- ja vastupanutasemed on nähtamatud hinnamüürid .... 231
Muid tehnilise analüüsi abivahendeid .... 232

14. MADAL TÜKIHIND VÕIMALDAB SUURI MUUTUSI .... 233
Investeerimisturg ihaleb madalaid ühikuhindu .... 233
Ruukki Group tegi pööraseid päevasiseseid hüppeid .... 234
Tehnilise analüüsi meetodid aitavad ajastada tehinguid sendiaktsiatega .... 235
Sendiaktsiad sobivad investeerimisturu harjutusväljakuks .... 236

15. PERSONALIOPTSIOONID TÕUSUHOOVAKS .... 241
Personalioptsioonid muutuvad börsil kaubeldavaks, kui algab optsioonidega märgitavate uute aktsiate märkimisperiood .... 242
Huvipakkuv börsil noteeritud personalioptsioon Finnair 2000 A näitel .... 244
Optsiooniprogrammi tingimusi tuleb hoolega lugeda .... 247
Investeerimisnäpunäide .... 248

16. KAS INVESTEERIDA VÄLISMAA VÄÄRTPABERITESSE? …. 249
Välismaale investeerimise riskid .... 251
Soomlaste investeeringutes välismaale domineerivad fondid .... 253
Hiina on maailmamajanduse kasvu vedur.... 254
Venemaa lähedus annab Soomele suure riskiga eeliseid.... 256

17. KULUSÄÄSTLIKUD INDEKSAKTSIAD VÕISTLEVAD INVESTEERIMISFONDIDEGA .... 259
Kasuta oma kulueelist pikaajalistes investeeringutes .... 262
OMXH25-indeksaktsiaga saab osa Helsingi börsi 25 tähtsama ettevõtte keskmisest arengust.... 263
Nägemus on määrav .... 264

18. OHT VARITSEB KA FONDIINVESTOREID.... 267
Ajastus otsustab .... 268
Fondiinvesteerimise kulud vähendavad tootlust .... 268
Vaid üksikud fondid võidavad võrdlusindeksi pikemal perioodil .... 270
Raha kasseerimine maksuvõidu ja monopoli abil .... 272
Kuna fondide kulud on suured, peab neil olema eeliseid .... 273
Fondiinvesteeringud tasub hajutada ajaliselt .... 274
Võrdlusinfot saab hõlpsasti .... 275
Kas saadud tulu on tuleviku garantii? …. 276

19. STRUKTUREERITUD INVESTEERIMISTOOTED .... 279

20. KULLA VÄÄRTUS SÄILIB HALBADEL AEGADEL .... 283
Kulla aluselt turujõudude armule .... 284
Kuld on maailma vanim kõlblik valuuta .... 286
Uue kulla tootmine kasvab aeglaselt .... 288
Kuidas investeerin kulda? …. 290
Kullakontol hoitakse raha või aktsiate asemel kulda .... 290
Kõige ökonoomsem on kulda investeerida indeksaktsiatega .... 291

21. INVESTEERIMISSTRATEEGIAID OOKEANI TAGANT .... 295
Wall Streeti professionaali investeerimisstrateegia .... 296
Kuidas tunnen ära parimad aktsiad? …. 299
Warren Buffett – maailma osavaim investor .... 300
Jim Rogers ja George Soros olid firmakaaslased .... 305
Investeerimismeistri strateegiad .... 307
Maapealse õnne häll .... 308
Peenutsev investor .... 309
Tundmatu meisterinvestor .... 311
Mees, kes oskas kuulata turu muusikat .... 312
Tuletisinstrumentide turu kuldsõrm .... 314
Jalad kindlalt maas .... 315

22. SADA IGIHALJAST BÖRSIVIHJET .... 317

Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse

Jaak Roosaare

Jaak Roosaare
investor, „Rikkaks saamise õpiku” autor

Igaüks võib olla aktsionär

 

Seppo Saario käe all on üles kasvanud põlvkondade viisi aktsiainvestoreid nii siin- kui sealpool Soome lahte. Tema raamatute eesmärk on näidata, et tänu aktsiaturule on meil kõigil võimalik saada omanikeks.

Ma mäletan väga selgelt hetke, kui otsustasin, et minust saab investor. Oli 1998. aasta juunikuu ja ma olin raamatukogust laenutanud Seppo Saario raamatu nimega „100 igihaljast börsivihjet”. Esimest korda sain ma aru, et iga avalik ettevõte koosneb killukestest, mida on võimalik kokku osta. Ma ei suutnud uskuda, et igaühel on võimalik saada ükskõik millise avalikult kaubeldava ettevõtte omanikuks! Selleks ei küsita CV-d ega motivatsioonikirja. Sul pole vaja ei teadmisi ega kogemusi. Ja valik on otsatu. Miks ma peaksin hakkama ise nullist üles ehitama ehitusfirmat, kui mul on võimalus saada näiteks Merko omanikuks? Või kas poleks äge, kui mulle kuuluks tükike Apple’ist ja Facebookist? Kui suur on tõenäosus, et ma saan elu jooksul töötada näiteks USA 500 suurimas ettevõttes? Ilmselt null. Aga olla nende ettevõtete omanik? Lihtne. Kõik see on võimalik. Lugesin Seppo Saario raamatu mitu korda järjest läbi ja otsustasin, et ka minust saab aktsiainvestor.

Usun, et sarnaste mälestustega investeerimishuvilisi on Eestis veel sadu ja sadu. Nii nagu Robert Kiyosaki raamatute lummuses on üles kasvanud terve põlvkond kinnisvarahuvilisi (sh näiteks hiljuti ÄP eetris esinenud Ergo Mõttus), on Seppo Saario aidanud kasvatada üles põlvkondade viisi aktsiainvestoreid nii siin- kui sealpool Soome lahte.

 

Loe edasi ›
Alo Vallikivi

Alo Vallikivi
LHV Panga maaklertegevuse juht

Investeerimine on ju imelihtne

Osta odavalt ja müü kallilt. Kuidas aga teada saada, millised väärtpaberid on odavad ja millal nad on muutunud kalliks? Üks võimalus on toetuda omaenda investeerimiskogemusele, kuid vanasõnagi ütleb, et tark õpib ikka pigem teiste vigadest, ning seetõttu tuleks pilgud suunata kogemustega investorite suunas. Kindlasti leidub Eestiski heade kogemustega pikaajalisi investoreid, kuid isegi nende kogemus võib olla liiga lühike. Seppo Saario 60aastane investeerimiskogemus on kulda väärt ning aitab nii alustavat investorit kui kogenud kauplejat.

Seppo Saario sündis 1938. aastal Helsingis ning praeguseks on ta nii Soomes kui ka Eestis saavutanud legendaarse börsiguru maine.  Tema sulest on ilmunud mitmeid investeerimisraamatuid ning „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“ on nende raamatute kokkuvõte.

 

Kindlad põhimõtted. Raamatust kumavad läbi väga kindlad investeerimispõhimõtted ja ma usun, et nendega tutvumine aitab investoritel teha paremaid otsuseid. Seppo Saario ei käsitle ainult aktsiaid, vaid räägib ka võlakirjadest, optsioonidest, investeerimisfondidest ning keerukama struktuuriga investeerimistoodetest. Vaatluse all on tehingute ajastamine, levinumad vead, mida investeerimisel tehakse, väärtpaberite portfelli kaasamise põhimõtted ning palju muud kasulikku.

Raamatu suur väärtus on ühe kogenud investori pikaajalise kogemuse edasiandmine. Praktilised näited käivad enamasti Soome ettevõtete kohta, millest mõni on eestlastele rohkem tuttav, mõni vähem, kuid lood nende taga on pigem universaalsed. Soome väärtpaberiturg saab raamatut lugedes kindlasti tuttavamaks ning tihti tuleb ka tõdeda, et mured ja rõõmud on seal üsnagi sarnased meie omadega.

Väga väärtuslikuks pean ma seda, et Seppo Saario  on esile toonud oma lemmikkauplejad ja  -investorid. Raamatus on valikuliselt toodud välja nendegi põhimõtteid.

Minu investeerimiskarjäärile andis väga tugeva tõuke 1997. aastal eesti keeles ilmunud „100 igihaljast börsivihjet“. Selles raamatus on need otsekui kirss tordil samuti välja toodud ning ajas on need pigem väärtust juurde saanud.

Seppo Saario kogemust tasub kuulda võtta ning „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“ peaks olema iga investori raamaturiiulis või lugeris.

 

Eelmised raamatud

Raamatuklubist

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

  • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatu 23% soodsamalt.
  • Raamatu saadame Omniva pakiautomaati
  • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
  • Klubiraamatu eest saate mugavalt tasuda e-arve püsimaksega.
  • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) ühe uue raamatu. Raamatu ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Kodukord

1. Äripäeva raamatuklubis ilmub iga kuu (v.a juulis) üks klubiraamat juhtimise, psühholoogia, müügi, turunduse vms teemal.

2. Kord kuus saadame klubi liikmetele uut raamatut tutvustava uudiskirja.

3. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatu 23% poehinnast odavamalt, peale selle teeme muid sooduspakkumisi.

4. Raamatu saadame Omniva pakiautomaati tasuta. Kui tellite raamatu kulleriga, on tasu 1,50 eurot.

5. Klubiraamatu eest saab tasuda e-arve püsimaksekorraldusega või arve alusel.

6. Kui soovite kuu klubiraamatust loobuda, teatage sellest hiljemalt 20. kuupäevaks (juunis ja detsembris 15. kuupäevaks). Loobumiskuupäeva tuletame meelde ka SMS-i teel. Teatamata jätmist peame raamatu tellimiseks.

7. Raamatust loobumisest saate teatada:
a) klubi kodulehel raamatuklubi.aripaev.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17),
c) aadressil klubi@aripaev.ee.

8. Klubi liige saab jooksva kuu klubiraamatu osta ka e-raamatuna, klubihinnaga e-raamatu ostmiseks saadame kuu uudiskirjas lingi ja unikaalse sooduskoodi. E-raamatu ostmine ei tühista paberraamatu tellimust.

9. Kui ostate aasta jooksul vähemalt 6 raamatut, saate lisaks kingituseks valida ühe varem ilmunud klubiraamatu.